FRFD13 Seminary for Diploma thesis II

Faculty of Science
autumn 2021
Extent and Intensity
0/0/2. 2 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: z (credit).
Taught online.
Teacher(s)
prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.
Department of Condensed Matter Physics - Physics Section - Faculty of Science
Contact Person: Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D.
Supplier department: Department of Condensed Matter Physics - Physics Section - Faculty of Science
Prerequisites (in Czech)
NOW ( FRFD03 Diploma thesis III )
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Seminář dává studentovi příležitost vystoupit před spolužáky s uceleným výkladem na téma své diplomové práce a obstát v diskuzi. Součástí předmětu jsou návštěvy jednotlivých laboratoří. Cílem semináře je formou vystoupení před spolužáky naučit studenty formulovat cíle své aktuální vědecké práce, charakterizovat techniky a znalosti potřebné k jejich dosažení, demonstrovat přístup, zvolený k jejich dosažení.
Learning outcomes (in Czech)
Účast v semináři ve stanoveném rozsahu, plnění úkolů dle zadání vyučujícího. Povinností je připravit téma s pomocí počítače a dataprojektoru.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Referáty o diplomových pracích. 2. Návštěvy pracovišť.
Teaching methods (in Czech)
seminář
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2021/FRFD13