F7241 Fyzika plazmatu 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2002
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Jan Janča, DrSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jan Janča, DrSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jan Janča, DrSc.
Předpoklady
Přednášky "Elektřina a magnetismus", "Teorie elmg.pole", "Atomová,jaderná a částicová fyzika","Fyzika plazmatu".
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Symetrická část rozdělovací funkce. Margenauovo a Druyvesteinovo rozdělení rychlostí. Rozdělení rychlostí elektronů v neizotermickém plazmatu v přítomnosti elektrického a magnetického pole. Výboje v plynech. Townsendova teorie růstu lavin a podmínaka zapálení el. výboje. Paschenův zákon. Podmínka zapálení vysokofrekvenčního výboje. Typy a charakteristiky vysokofrekvenčních výbojů. Schottkyho teorie ambipolární difuze. Základy magnetohydrodynamiky. Sondová charakteristika a sondová měření. Termodynamika plazmatu. Sahova rovnice. Dráhy nabitých částic v různých typech elektrických a magnetických polí. Elektrostatické oscilace kolmé na směr magnetického pole,horní a dolní hybridní frekvence.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.