MA009 Algebra II

Fakulta informatiky
jaro 2004
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
doc. RNDr. Libor Polák, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.
Rozvrh
Pá 13:00–14:50 B204
Předpoklady
( M008 Algebra I || MB008 Algebra I || PROGRAM ( N - IN )|| PROGRAM ( N - AP )|| PROGRAM ( N - SS ))&&! M009 Algebra II
Je třeba mít absolvován předmět MB008 Algebra I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jedná se o pokračování kurzu Algebra I. Pozornost je věnována tělesům, teorii svazů a univerzální algebře s aplikacemi v informatice.
Osnova
  • Okruhy a polynomy II (rozšíření těles, konečná tělesa, symetrické polynomy).
  • Svazy (dvojí definice polosvazů a svazů, morfismy svazů, zúplnění uspořádaných množin, distributivní a modulární svazy, Booleovy svazy).
  • Universální algebra (podalgebry, homomorfismy, kongruence a faktoralgebry, součiny, termy, variety, volné algebry, Birkhoffova věta).
Literatura
  • PROCHÁZKA, Ladislav. Algebra. 1. vyd. Praha: Academia, 1990. 560 s. info
  • BICAN, Ladislav a Jiří ROSICKÝ. Teorie svazů a univerzální algebra. 1. vyd. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČSR, 1989. 84 s. info
Metody hodnocení
Zkouška je písemná.
Informace učitele
http://www.math.muni.cz/~polak/algebra-II.html
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.