VSMB081 Molekulárně biologické metody v mikrobiologii

Lékařská fakulta
jaro 2004
Rozsah
3x dvě hodiny týdně. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Zahradníček (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Předpoklady
Předmět je vhodný pro studenty absolvovavší výuku lékařské biologie, v optimálním případě i výuku lékařské mikrobiologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Volitelný přemdmět, rozšiřzující znalosti studentů se zájmem o molekulárně biologické metody v lékařské mikrobiologii.
Osnova
  • 1. den: možnosti a význam PCR v mikrobiologické diagnostice, (nested PCR, reverzně transkripční PCR, Real Time PCR, PCR RFLP apod.)., odběr vzorků, problémy spojené s PCR reakcí inhibice reakce a kontaminace; praktické provedení izolace nukleových kyselin, praktické provedení PCR reakce 2. den: praktické provedení elektroforézy produktů PCR reakce, hodnocení výsledků; Seznámení s dalšími molekulárně-biologickými metodami především hybridizace s genovými sondami, LCR, NASBA, 3SR, Q-beta replikázová amplifikace; možnostmi sekvenace; využití microarray.
Metody hodnocení
Výuka probíhá ve dvou několikahodinových blocích. Podmínkou zápočtu je aktivní účast studenta.
Informace učitele
E-mailový a telefonický kontakt : mvotava@med.muni.cz, telefon 543 183 090 (přednosta ústavu - prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.), zahradnicek@fnusa.cz, telefon 543 183 113, mobil 777 031 969 (as. Zahradníček), vladana.woznicova@fnusa.cz, telefon 543 183 097 (as. Woznicová), fruzic@fnusa.cz, telefon 543 183 099 (as. Růžička), telefon 543 183 097 (as. Heroldová). Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: 3x dvě hodiny týdně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.