VLCP0622p Chirurgická propedeutika II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2005
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jindřich Leypold, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Ivan Müller, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. František Tecl, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (přednášející)
prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (přednášející)
Veronika Bradáčková (pomocník)
Lea Müllerová (pomocník)
Hana Půčková (pomocník)
Věra Stejskalová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc.
I. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc.
Předpoklady
VLCP0521c Chirurgická propedeutika I - c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Přednášky z chururgické propedeutiky II. díl navazující na přednášky ze zimního semestru
 • Obecná traumatologie, hromadné neštěstí, válečná chirurgie
 • Dušení, tracheostomie, pneumotorax
 • Rány
 • Poruchy vnitřního prostředí v chirurgii
 • Parenterální a enterální výživa
 • Popáleniny
 • Omrzliny, utonutí, oběšení, poranění el. proudem, poleptání, BCHL, jaderný výbuch
 • Poranění svalů, šlach, crush syndom, blast syndrom
 • Obvazy, imobilizace, transport raněných a nemocných
 • Fraktury
 • Luxace
 • Ligamentosní poranění kostí a kloubů
 • Chirurgické infekce, antibiotika a chemoterapeutika
 • Chirurgická onkologie
 • Posudková činnost v chirurgii, právní odpovědnost v chirurgii
Literatura
 • Hamilton Bailey`s demonstrations of physical signs in clinical surgery. Edited by Hamilton Bailey - Allan Clain. 17th ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1994. xiv, 622 s. ISBN 0-7506-0613-4. info
 • Chirurgická propedeutika :učebnice pro lékařské fakulty. Edited by Vladimír Balaš - Jarmila Drábková - Miloslav Duda - Milan Med. [1. vyd.]. Praha: Grada-Avicenum, 1993. 487 s. ISBN 80-85623-45-5. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:VLCP0622p!
Metody hodnocení
Výuka je zakončena ústní zkouškou.Praktická zkouška má 3 části: Nástroje, obvazy, RTG snímky.
Informace učitele
Informace o přednáškách visí na nástěnkách příslušných chirurgických klinik
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.