CM305Z Psychologie pro právníky - seminář

Právnická fakulta
podzim 2005
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Drahomíra Houbová, CSc. (cvičící)
Garance
JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.
Katedra právní teorie – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Věra Šilingrová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CM305Z/01: Po 19. 9. až So 17. 12. každou lichou středu 9:35–11:05 209, D. Houbová
CM305Z/02: Po 19. 9. až So 17. 12. každou sudou středu 9:35–11:05 209, D. Houbová
CM305Z/03: Po 19. 9. až So 17. 12. každou lichou středu 11:10–12:40 209, K. Brzobohatá
CM305Z/04: Po 19. 9. až So 17. 12. každou sudou středu 11:10–12:40 209, K. Brzobohatá
CM305Z/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Houbová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem výuky je poskytnout úvod do psychologie pro právníky. Výuka je rozdělena do těchto základních částí:psychické procesy a stavy včetně jejich psychopatologie a aplikace poznatků v právu.
Osnova
  • Kognitivní procesy a stavy (vnímání, pozornost,paměť, myšlení, řeč, intelekt).Motivační procesy a stavy(emoce, potřeby, pudy, vůle). Volní jednání. Obecná charakteristika a psychopatologie psychických procesů a stavů. Právně aplikační význam.
Literatura
  • Psychologie. Edited by Rita L. Atkinsonová. 2. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003, xxiii, 751. ISBN 80-7178-640-3. info
  • HOUBOVÁ, Drahomíra, Pavel HUNGR, Jaromír HARVÁNEK a Karin BRZOBOHATÁ. Psychologie pro právníky. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, 234 s. ISBN 8021018968. info
Metody hodnocení
Výuka je povinná, vyžaduje se samostatná práce s prameny a aktivní vystoupení nabo zápočtová seminární práce.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2005/CM305Z