KPI11 Kurz práce s informacemi

Filozofická fakulta
jaro 2008
Rozsah
celý předmět je formou eLearningu. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Hornochová (cvičící)
Mgr. Silvie Kořínková Presová, DiS. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Lenka Hořínková Kouřilová (cvičící)
Ing. Bc. Martina Nedomová, DiS. (cvičící)
Mgr. MgA. Michal Maruška (pomocník)
Mgr. et Mgr. Dagmar Chytková (přednášející)
Mgr. Petr Křivánek (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Dušová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Pro studenta na VŠ je nezbytné zvládnutí studijních návyků podporujících rozvoj schopností kritického myšlení, schopností samostatného vyhledávání potřebných informací a studijních materiálů, vyhodnocování relevantnosti nalezených informací, efektivní organizace znalostí i aktivní využívání prostředků ICT.& Informační gramotnost jako celek, které se kurz věnuje, však nezahrnuje pouze schopnost vyhledávání a vyhodnocování informací. Jednotlivá témata kurzu korespondují s dílčími složkami informační gramotnosti, s tzv. funkční gramotností (literární gramotnost, dokumentová, jazyková a numerická gramotnost), a prostřednictvím dílčích úkolů podporují i rozvoj ICT gramotnosti jako základny pro rozvoj všech složek předchozích. Po absolvování našeho eLearningového kurzu by student měl být schopen:
definovat hlavní koncepty výzkumného tématu, určit své informační požadavky
vyhledat a vybrat potřebné relevantní zdroje informací
znát a používat své oborové informační zdroje v klasické i elektronické podobě
umět efektivně používat různorodé vyhledávací nástroje
umět informace vyhodnotit, efektivně je organizovat a využít
chápat rozdíl mezi vyhledávacími nástroji v elektronických informačních zdrojích
využívat pro studium a praxi elektronické informační služby knihoven
pracovat s odborným textem
orientovat se ve službách Internetu
rozumět etickým a právním otázkám ze světa informací a informačních technologií
Osnova
 • E-learningový kurz, rozdělen na 13 tématických celků:
 • Úvodní modul
 • Definování problému a práce s tématem
 • Kde hledat informace I
 • Kde hledat informace II
 • Jak informace hledat
 • Elektronické informační zdroje: využití pro život I
 • Elektronické informační zdroje: využití pro život II
 • Vyhledávací nástroje na internetu I
 • Vyhledávací nástroje na internetu II
 • Informační etika a hodnocení informací
 • Jak správně citovat?
 • Jak efektivně číst odborné texty a správně psát seminární a diplomové práce?
 • Závěrečný modul
Metody hodnocení
Distanční online forma výuky, skládá se ze 13 tématických modulů.
Povinnosti k ukončení předmětu:
- závěrečný test (A 100 – 93 bodů, B 92 – 85 bodů, C 84 – 77 bodů, D 76 – 69 bodů, E 68 – 61 bodů, F 60 – 0).
- termínované průběžné práce - písemný úkol nebo test (vždy u konkrétního modulu uvedeno zadání a termín odevzdání).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.