MPF_FIU3 Finanční účetnictví 3

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/2/0. 4 kr. k = 1. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPF_FIU3/1: Po 12:50–14:30 S311, J. Sedláček
MPF_FIU3/2: Po 11:05–12:45 S311, J. Sedláček
Předpoklady
(( PFFUI Finanční účetnictvíI || BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 )&&( PFFUII Finanční účetnictví II || BPF_FIU2 ))||(( KFFUI Finanční účetnictví I || BKF_FIU1 Finanční účetnictví 1 )&&( KFFUII Finanční účetnictví II || BKF_FIU2 ))
Předmět Finanční účetnictví III navazuje na znalosti základů finančního účetnictví získané úspěšným absolvováním dílčích zkoušek z předmětů PFFUI a PFFUII.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Tento předmět je určen pouze studentům ESF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po skončení tohoto kurzu bude student schopen:
- znázornit účetní řešení transformací podniků a vysvětlit daňové aspekty přeměn,
- aplikovat účetní postupy štěpení podniků nebo jejich likvidace a použít legislativní rámce,
- formulovat základní metody konsolidace a sestavování závěrečných výkazů podniků ve skupině.
Osnova
  • 1. Účetní a daňové aspekty vzniku obchodních společností.Peněžité a nepeněžité vklady při založení podniku. 2. Založení a vznik kapitálově propojených společností. 3. Účetní postupy a ekonomické důsledky zvyšování a snižování základního kapitálu podniků. 4. Metody akvizice kapitálu obchodních společností. 5. Metody akvizice majetku obchodních společností. 6. Právní spojování obchodních společností (metoda spojení podílů). 7. Právní spojování obchodních společností (metoda koupě). 8. Metody rozdělování obchodních společností (podle podílů, podle funkčního hlediska). 9. Účetní postupy při změně právní formy obchodní společnosti. 10. Právní úprava a postupy účtování společnosti v likvidaci 11. Základní východiska konsolidace, konsolidační rámec, pozitivní a negativní vymezování. 12. Vymezení konsolidačního celku, typy kapitálových vazeb a výpočet vlivu (přímý a nepřímý vliv). 13. Metody konsolidace (poměrná, ekvivalenční a plná).
Literatura
  • Vomáčková, Hana: Účetnictví akvizicí, fúzi a jiných vlastnických transakcí. Praha: POLYGON, 2002. 360 s. ISBN 80-7273-065-7.
  • Sedláček, Jaroslav: Účetnictví přeměn obchodních společností. Brno: MU ESF, 2009. 150 s.
Výukové metody
Stručný teoretický výklad na cvičení, prezentace zadaných témat, diskuse problémů, řešení vybraných účetních případů, zadání domácích úkolů.
Metody hodnocení
Písemná zkouška (2 - 3 teoretické otázky a 2 - 3 příklady, max. možno získat 30 bodů, pro úspěšné absolvování zkoušky min. 19 bodů). Požadavkem ke zkoušce je 70%ní účast na seminářích a prezentace seminární práce.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PFFU3.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.