SPR899 Konceptualizace diplomové práce (MAG-KOMB)

Fakulta sociálních studií
podzim 2010
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petra Horová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Alena Lubasová (přednášející)
Mgr. Blanka Plasová, PhD. (přednášející)
Mgr. Eva Procházková, DiS. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Helena Tomešová Bartáková, Ph.D., M.Sc. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
NOW ( SPR898 Metodika diplomové práce ) && ! SPP899 Konceptualizace
Předmět zapisují studenti v době, kdy odevzdávají téma své diplomové práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům konzultace při vypracování teoretické části jejich závěrečné práce. Po absolvování předmětu bude student schopen předložit teoretické zdůvodnění dílčích výzkumných otázek, které jsou v souladu s poznávacím cílem práce.
Osnova
  • Předmět je věnován následujícím tématům:
  • 1. Identifikace pojmů základní výzkumné otázky.
  • 2. Vymezení pojmů v souladu se smyslem základní výzkumné otázky.
  • 3. Vypracování a teoretické zdůvodnění dílčích výzkumných otázek.
Literatura
  • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
Metody hodnocení
Obsahem předmětu jsou individuální konzultace s vedoucím práce, vymezení pojmů základní výzkumné otázky a zdůvodnění dílčích výzkumných otázek. Předmět je ukončen zápočtem. Předpokladem absolvování je odevzdání první verze teoretické části práce vedoucímu práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.