RJ2MP_DIS3 Didaktika RJ 3

Pedagogická fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Kyselová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ2MP_DIS3/01: Pá 23. 9. 9:30–10:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 30. 9. 9:30–10:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 7. 10. 9:30–10:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 4. 11. 9:30–10:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 11. 11. 9:30–10:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 18. 11. 9:30–10:50 respirium (5. nadzemní podlaží), R. Grenarová
Předpoklady
Absolvování RJ2MP_DIS2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl představuje metodika nácviku fonetiky, grafiky, lexika a gramatiky, metodika čtení, poslechu, ústního a písemného vyjadřování, odhadu, práce se slovníkem. Předmět je zaměřen na formy nácviku výuky řečových dovedností v jazykové třídě. Po vymezení vztahu k jazykovým prostředkům je věnována pozornost jejich dílčím aspektům, typologii cvičení a různým prostředkům pro aktivizaci výuky. V průběhu tohoto semestru si studenti připravují metodické listy na základě témat praktické části státní závěrečné zkoušky, kde mimo jiné navrhnou, jak by danou problematiku aplikovali ve výuce. Uvedené metodické listy budou studenti prezentovat rovněž u státní závěrečné zkoušky. Po absolvování tohoto kurzu by student měl být schopen: definovat řečové dovednosti; vysvětlit jejich vztah k jazykovým prostředkům; navrhnout příklady v metodických listech; aplikovat dané poznatky a dovednosti v praxi.
Osnova
  • Metodika nácviku fonetiky, grafiky, lexika a gramatiky. Metodika čtení, poslechu, ústního a písemného vyjadřování. Odhad, práce se slovníkem, kompenzační vyjadření. Minivyučování. Video - ukázky vyučovacích hodin. Nová maturita, Evropské jazykové portfolio.
Literatura
  • PURM, Radko, Stanislav JELÍNEK a Josef VESELÝ. Didaktika ruského jazyka : vybrané kapitoly. Vydání třetí (rozšíře. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. 250 stran. ISBN 8070411740. info
  • CHODĚRA, Radomír. Didaktika cizích jazyků na přelomu staletí. 1. vyd. Rudná u Prahy: Editpress, 2001. 196 s. ISBN 8023874829. info
  • CHODĚRA, Radomír. Výuka cizích jazyků na prahu nového století. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2000. 167 s. ISBN 8070421576. info
  • CHODĚRA, Radomír. Moderní výuka cizích jazyků : didaktika cizích jazyků jako vědní obor. Praha: Apra, 1993. 135 s. ISBN 9999001971. info
  • HENDRICH, Josef. Didaktika cizích jazyků [Hendrich, 1988]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 498 s. info
  • CÍCHA, Václav. Metodika ruského jazyka. Sv. 1. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 241 s. info
  • CÍCHA, Václav. Metodika ruského jazyka. Sv. 2. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 497 s. info
Výukové metody
Seminární prezentace, třídní diskuse, skupinová práce. Modulová práce a příprava, čtení, projekty.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: 1. Aktivní účast na seminářích, tolerance dvou absencí. Pravidelná domácí příprava. Příprava a realizace mikrovýstupu (temata a problémové otázky budou zadávana průběžně ve výuce). 2. Vedeni Portfolia. 3. Zápočet formou písemného testu. Test. Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů a aktivní účast (70%). Test (za úspěšný se považuje test s minimálně 70 % správných odpovědí).
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Doporučuji pravidelnou účast a průběžné plnění zadaných dílčích úkolů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.