MUKS63 Muzejní pedagogika II.

Filozofická fakulta
podzim 2011
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lenka Mrázová (přednášející)
Garance
Mgr. Lenka Mrázová
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Holman
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
Kurz nabízí setkání se základy muzejní didaktiky;
Seznamuje s teoretickými východisky této disciplíny i s nejčastěji využívanými přístupy a metodami muzejně pedagogické praxe;
Z možných forem muzejně pedagogických programů je zaměřen především na tvorbu aktivizujích edukativních programů pro školní skupiny, nicméně znalosti v kurzu získané lze využít při přípravě jakéhokoliv typu muzejně pedagogického programu.
Osnova
 • Předmět muzejní didaktiky, vztah muzejní didaktiky a muzejní pedagogiky,cíle;
 • Muzejní pedagog ve vztahu k ostatním pracovníkům muzea, muzejní pedagog ve vztahu k návštěvnickým skupinám;
 • Základní pojmy, principy muzejní výchovy a vzdělávání;
 • Spolupráce muzea a školy;
 • Formy a metody práce muzejního pedagoga;
 • Objektové učení;
 • Kritické myšlení, základní pravidla pro stavbu aktivizujícího muzejně pedagogického programu;
 • Dílčí metody práce vhodné pro jednotlivé části programu;
 • Konstruktivismus;
 • Galerijní pedagogika, animace, artefiletika;
 • Dramatické výchova, zážitková pedagogika;
 • Interkulturní výchova;
 • Doplňující muzejně didaktický materiál, pracovní listy
Literatura
 • Dramatická výchova. Praha: ISV nakladatelství. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie a Lenka MRÁZOVÁ. Objektové učení jako základ muzejní didaktiky. In Muzejní pedagogika dnes. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2008. s. 225 - 236. ISBN 978-80-244-1993-0. info
 • Jůva Vladimír: Dětské muzeum. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 1 s. muni.cz. info
 • JŮVA, Vladimír. Muzejní pedagogika - ke genezi a trendům. Pedagogická revue. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2005, r. 57, č. 3, s. 229-243. ISSN 1335-1982. info
 • MACKOVÁ, Silva. Dramatická výchova. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2004. 214 s. ISBN 8085429934. info
 • JŮVA, Vladimír. Muzejní pedagogika ve vysokoškolském studiu. In Děti, mládež, ... a muzea? III. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003. s. 26-29. ISBN 80-7028-205-3. info
 • LISNÍKOVÁ, Irena [absolvent PdF MU. Interkulturní výchova na 1. stupni ZŠ. 2001. 68 l. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie. Dramatická výchova. 1. vyd. Bratislava: Metodické centrum, 2000. 44 s. ISBN 80-8052-105-0. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie. Dramatická výchova. 1. vyd. Brno: CERM, 1998. 21 s. ISBN 80-7204-071-5. info
Výukové metody
teoretická příprava, skupinové projekty
Metody hodnocení
přednáška, základní orientace v oboru a vybraných muzejně didaktických postupech, písemné zpracování a ústní prezentace seminárního úkolu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2020.