PV248 Kurz jazyka Python

Fakulta informatiky
podzim 2012
Rozsah
0/1/1. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
Ing. Martin Sivák (přednášející), Mgr. Marek Grác, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Pá 16:00–17:50 B130
Předpoklady
Základní znalost programování v libovolném imperativním jazyce v rozsahu předmětu IB001.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky programování v jazyce Python řešením praktických úloh. Během semestru studenti pracují na projektu, který vylepšují na základě právě probrané látky. Na konci kurzu student: * zvládne základy objektového návrhu a implementace v jazyce Python * seznámí se s možnostmi standardní knihovny jazyka Python * seznámí se se zásadami správné dekompozice a tvorby robustního kódu
Osnova
  • Stručné seznámení se syntaxí jazyka Python
  • Používaní modulů a knihoven
  • Práce se sítí a vytvoření jednoduchého serveru
  • Využítí debuggeru na testování
  • Paralelní programování: procesy/vlákna, sdílení prostředků, komunikace mezi vlákny, signály
  • Regulární výrazy
  • Konfigurace: argumenty příkazové řádky, konfigurační soubory
  • Využití serializace k uložení a načtení stavu programu
  • Grafické uživatelské rozhraní
  • Vzdálené volání procedur, XMLRPC server a klient
Výukové metody
seminární cvičení, studentské projekty
Metody hodnocení
aktivita na cvičeních, hodnocení projektu
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.