SPR810 Evaluační výzkum

Fakulta sociálních studií
jaro 2014
Rozsah
2/0/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Vander, DiS., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Klápšťová (cvičící)
Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, Ph.D. (cvičící)
Bc. Lucie Mořkovská, MPP (pomocník)
PhDr. Helena Tomešová Bartáková, Ph.D., M.Sc. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
So 22. 2. 10:45–12:15 P51 Posluchárna V. Čermáka, So 29. 3. 10:45–12:15 P51 Posluchárna V. Čermáka, So 26. 4. 10:45–12:15 P51 Posluchárna V. Čermáka
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
SPR810/SPR1: Rozvrh nebyl do ISu vložen. S. Ševčíková
SPR810/SPR2: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Klápšťová
SPR810/SPR3: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Vander
Předpoklady
Uvod do Metodologie sociálních věd, Statistika, Evaluační výzkum I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
 • Sociální práce (program FSS, N-SP)
 • Sociální práce (program FSS, N-SP, směr Sociální práce "makro" - programy služeb v komunitách a organizacích)
 • Sociální práce (program FSS, N-SP, směr Sociální práce "mikro" - případové poradenství)
Cíle předmětu
Na konci kurzu získají studenti znalosti a schopnosti provádět výzkumné aktivity v rámci analýzy a řízení sociálních programů a služeb sociální práce. Předmět nabízí schopnosti nezbytné pro přípravu, provedení a využití evaluace procesu i výsledku intervencí. Tyto schopnosti jsou předpokladem zvyšování kvality sociálních intervencí a tvořivého řešení nových problémů v praxi.
Osnova
 • Program kursu sestává ze čtyř relativně samostatných bloků přednášek a seminářů. Blok A se zabývá definicí podstaty evaluačního výzkumu, blok B se zabývá výkladem jednotlivých evaluačních strategií a modelů, které se od sebe liší mírou zapojování evaluace do řešení praktických problémů sociální práce a sociálních programů. Blok C seznamuje s evaluačními procedurami, které se liší podle oblasti (fáze) programu, na kterou se zaměřují. Blok D se zabývá vybranými aktuálními otázkami evaluačního výzkumu, které se často diskutují v evaluační praxi, Patří k nim otázky validity poznatků, spojování kvantitativních a kvalitativních výzkumných strategií, problém výběru předmětu a objektu výzkumu. Témata:
 • BLOK A
 • - Sociálněvědní výzkum a evaluace
 • - Hodnotící kritéria a standardy evaluačního výzkumu
 • - Teorie sociálního programu.
 • BLOK B
 • - Model politického cyklu a druhy evaluačních procedur
 • - Diagnóza sociálního problému
 • - Analýza tvorby sociálních programů.
 • - Monitorování
 • - Procesní evaluace
 • - Hodnocení vlivu a efektivnosti sociálních programů
 • BLOK C - Kvalitativní a kvantitativní výzkumné strategie
 • - Testování validity evaluačních poznatků
 • - Posilování užitečnosti
 • - Výběry v kvantitativní a kvalitativní výzkumné strategii
 • - Kvalitativní metody sběru dat (interview, focus group, konverzační analýza)
Literatura
 • P. Rossi et al. Evaluation. A systematic approach. Sage London 1989
 • M.Q. Patton: Qualitative Research and Evaluation Methods. SAGE London 2002
 • Chen. H. Theory driven Evaluations . Sage, London 1990
 • EC-DGV, Guidelines for Systems of Monitoring and Evaluation of ESF Assistance in the
Výukové metody
přednášky lektorů, seminární práce, domácí cvičení, přednášky odborníků z praxe
Metody hodnocení
1 písemný test, 3 domácí úkoly během semestru, ústní zkouška skupinové diskuse, četba, skupinové seminární projekty
Navazující předměty
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.