BPF_FIGR Finanční gramotnost

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Barbora Buchtová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Bohuslava Ellis Doláková (cvičící)
Ing. Jan Krajíček, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jaroslav Nekuda (cvičící)
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPF_FIGR/01: Čt 12:50–14:30 P103, J. Krajíček, M. Svoboda
Předpoklady
Předpokladem pro zapsání předmětu je absolvování vstupního testu, formou odpovědníku, který umožní ověřit znalosti studenta před zahájením výuky.
Kurz je otevřen pro všechny studenty Masarykovy univerzity.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 120 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/120, pouze zareg.: 0/120, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/120
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou finanční gramotnosti. Věcně je zaměřen na seznámení s jednotlivými složkami finanční gramotnosti (gramotností peněžní, cenovou a rozpočtovou). Po skončení předmětu se mohou studenti aktivně zapojit do činnosti organizací, které řeší otázku finanční gramotnosti. Účast studentů při průzkumech finanční gramotnosti jim lépe pomůže pochopit co vše je zapotřebí v oblasti finanční gramotnosti zlepšit.
Neoddělitelnou součástí finanční gramotnosti jsou i makroekonomické aspekty, tedy orientace v základních vztazích mezi jednotlivými sektory ekonomiky spolu s pochopením základních makroekonomických ukazatelů (jako je inflace, HDP či úroková míra). Nezbytné je i základní povědomí o daňovém systému a roli daní ve společnosti, tedy znalosti v oblasti daňové.
V neposlední řadě tedy absolventi budou schopni lépe plánovat finanční hospodaření své a svého okolí a být jim nápomocni při řešení problémů spojených s potřebou finanční gramotnosti a zapojit se do pomoci sociálně slabým spoluobčanům.
Osnova
 • 1. Úvod, seznámení posluchačů s cílem předmětu, základní definice finanční gramotnosti.
 • Zadání průzkumů finanční gramotnosti.
 • 2. Peněžní gramotnost.
 • Prezentace modelových situaci posluchači.
 • 3. Cenová gramotnost.
 • Prezentace modelových situaci posluchači.
 • 4. Rozpočtová gramotnost.
 • Prezentace modelových situaci posluchači.
 • 5. Numerická gramotnost.
 • Prezentace modelových situaci posluchači.
 • 6. Informační gramotnost.
 • Prezentace modelových situaci posluchači.
 • 7. Právní gramotnost.
 • Prezentace modelových situaci posluchači.
 • 8. Ochrana spotřebitele.
 • Prezentace modelových situaci posluchači.
 • 9. Životní situace a jejich řešení.
 • Prezentace modelových situaci posluchači.
 • 10. Investování a základní pravidla investování.
 • Prezentace modelových situaci posluchači.
 • 11. Orgány Evropské unie a České republiky.
 • Diskuze.
 • 12. Vyhodnocení průzkumu finanční gramotnosti.
 • Diskuze.
 • 13. Závěrečné hodnocení a diskuze.
Literatura
  doporučená literatura
 • BRABEC, Jiří. Finanční gramotnost : srozumitelně a bez překážek. Edited by Jan Šimek. 2. vyd. Plzeň: ABC Finančního vzdělávání, 2012. 90 s. ISBN 9788090505704. info
 • KOCIÁNOVÁ, Helena. Finanční gramotnost v kostce, aneb, Co vás neměl kdo naučit. Olomouc: Anag, 2012. 151 s. ISBN 9788072637676. info
 • ŠKVÁRA, Miroslav. Finanční gramotnost. 1. vyd. Praha: Miroslav Škvára, 2011. 219 s. ISBN 9788090482302. info
 • NOVESKÝ, Ivan. Slabikář finanční gramotnosti : učebnice základních 7 modulů finanční gramotnosti. 1. vyd. Praha: Cofet, 2009. 448 s. ISBN 9788025442074. info
Výukové metody
Aktivní účast na seminářích, aktivní spolupráce při průzkumech finanční gramotnosti.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem.
Předpokladem pro udělení zápočtu, je aktivní účast na cvičeních (seminářích), zpracování týmových esejí, absolvování testů finanční gramotnosti, formou odpovědníků a spolupráce při průzkumech finanční gramotnosti.
Testy finanční gramotnosti jsou dva:
1. Vstupní test finanční gramotnosti na úvod předmětu – nejpozději do konce prvního výukového týdne.
2. Závěrečný test ověření finanční gramotnosti po 11. Semináři – nejpozději do termínu 12. Semináře.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1456/jaro2014/BPF_FIGR/index.qwarp
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.