RJ2MP_SLP1 Současná ruská literatura 1

Pedagogická fakulta
jaro 2015
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eva Kudrjavceva Malenová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 13. 2. 9:20–11:00 učebna 3, Pá 27. 2. 9:20–11:00 učebna 3, Pá 13. 3. 9:20–11:00 učebna 3, Pá 27. 3. 9:20–11:00 učebna 3, Pá 10. 4. 9:20–11:00 učebna 3, Pá 24. 4. 9:20–11:00 učebna 3
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu by měli být studenti schopni rozumět uměleckým proudům a směrům ruské literatury první poloviny 20. století. Dále by měli být schopni pochopit a analyzovat díla výrazných ruských literárních osobností daného období.
Osnova
 • Přednáška se zaměřuje na vybrané kapitoly z ruské literatury 1. poloviny 20. století (Stříbrný věk, M. Cvetajeva, realismus, socialistický realismus aj.). Zvláštní pozornost je věnována literatuře a kultuře dějinných přelomů a kataklyzmat, jež jsou začleňovány do širších evropských souvislostí. Přednášky zachycují mj. literární tvorbu 20. a 30. let 20. století jako složitou síť protichůdných literárních tendencí, kdy se vedle literárních děl symbolizujících stagnaci rodily moderní umělecké formy, např. artefakty neorealismu (Zamjatin), magického realismu (Bulgakov) aj. Důraz je kladen na syntézu duchovních a estetických intencí ruského literárního procesu.
Literatura
  povinná literatura
 • www.slova.org.ru
  doporučená literatura
 • Enciklopedija dlja dětěj: Russkaja litěratura. Tom 2. Litěratura XX veka. Moskva: Avanta+.
 • HRALA, Milan. Ruská moderní literatura 1890-2000. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. 767 s. ISBN 9788024612010. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 680 s. ISBN 8072770683. info
  neurčeno
 • www.a4format.ru
 • SOVÁKOVÁ, Jana a Miroslav ZAHRÁDKA. Literaturnyje tečenija i ličnosti russkoj literatury XX veka. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000. 73 s. ISBN 80-7082-589-8. info
 • KŠICOVÁ, Danuše. Panoráma ruské literatury. Boskovice: Albert, 1995. 414 s. učebnice. ISBN 80-85834-04-9. info
 • ZAHRÁDKA, M., Miloslav MIKULÁŠEK a Dušan ŽVÁČEK. Současná sovětská literatura : próza, poezie, drama. 1. vyd. Praha: Lidové nakladatelství, 1984. 193 s. info
Výukové metody
přednáška, četba povinné literatury, samostudium Seznam povinné literatury: 1. D. Merežkovskij: Leonardo da Vinci 2. V. Brjusov: Ohnivý anděl (Огненный ангел) 3. O. Mandelštam: Бессоница. Гомер. Тугие паруса (стихотворение) 4. I. Babel: Rudá jízda (Конармия) 5. N.Gumiljov: Жираф; Заблудившийся трамвай 6. V. Pilňak: Красное дерево 7. A. Bělyj: Petrohrad (Петербург) 8. L. Andrejev: Gubernátor (Губернатор); Жизнь человека 9. V. Astafjev: Пастух и пастушка 10. V. Nabokov: Pozvání na popravu (Приглашение на казнь) 11. M. Cvetajevová: Poema hory 12. A. Platonov: Čevengur (Чевенгур)
Metody hodnocení
Písemný zápočet v ruštině na základě probrané látky. Včas odvedená domácí práce - prezentace a handout. Deadline - měsíc před koncem výuky e-mailem vyučující. Témata viz studijní materiály v IS. Písemný test prověřující znalost probrané látky a přečtené literatury (dle seznamu povinné četby ve výukových metodách). 75% úspěšných odpovědí. Hodnotí se obsahová i jazyková správnost odpovědí.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Základní terminologie a další texty viz studijní materiály v IS.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.