MIIL031p Intenzivní ošetřovatelská péče v infekčním lékařství - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2015
Rozsah
celkem 15. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Husa, CSc. (přednášející)
MUDr. Svatava Snopková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lenka Vojtilová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Matúš Mihalčin (přednášející)
MUDr. Lenka Fašaneková (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Klinika infekčních chorob - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Markéta Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Klinika infekčních chorob - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 24. 9. až Čt 22. 10. Čt 11:00–13:30 N02205
Předpoklady
MIIN0231p Ošetřovatelství v interně I-př && MIIN0231c Ošetřovatelství v interně I-cv && MIOS0222 Ošet. péče v intenzivní med.II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět přinese poznatky a praktické zkušenosti z ošetřovatelské péče poskytované na jednotce intenzivní péče kliniky zaměřené na léčbu pacientů s přenosnými chorobami. Zvláštní důraz je kladen na výjimečnosti intenzivní péče v infekčním lékařství – bariérový přístup, prevence nozokomiálních nemocí, ochrana personálu, typické diagnózy.
Osnova
  • 1. týden – jednotka intenzivní péče v infekčním lékařství – odlišnosti od jiných JIP. 2. týden – bariérové ošetřovací postupy, prevence nozokomiálních nákaz, ochrana personálu před infekčními chorobami 3. týden – purulentní meningitidy 4. týden – septický šok 5. týden – herpetické menigoencefalitidy 6. týden – klíšťová meningoencefalitida 7. týden – infekční gastroenteritidy s výraznou dehydratací 8. týden - kontinuální eliminační metody 9. týden – kolitidy vyvolaná toxinem Clostridium difficile 10. týden – fulminantní průběhy akutních virových hepatitid 11. týden – jaterní cirhóza a hepatocelulární karcinom jako důsledky chronické hepatitidy B a C 12. týden – spondylodiscitida 13. týden – infekční endokardidita 14. týden – oportunní infekce u HIV infekce 15. týden – infekční komplikace u pacienta v hlubokém imunodeficitu
Literatura
    doporučená literatura
  • HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Alena HOLČÍKOVÁ, Pavel POLÁK, Radek SVOBODA a Kateřina HAVLÍČKOVÁ. Infekční lékařství. Učební text pro studenty všeobecného lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 159 s. ISBN 978-80-210-5660-2. info
  • CHALUPA, Pavel, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Petr HUSA, Zdeněk ČERNÝ, Alena HEJLOVÁ a Alena HOLČÍKOVÁ. Infekční lékařství. Učební text pro posluchače magisterského studia zdravotních věd. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity Brno, 2001. 48 s. ISBN 80-210-2576-X. info
  • HUSA, Petr, KRBKOVÁ Lenka (Editors). Infectious Diseases for Foreign Students. 1. vyd. Masarykova univerzita, 2013. 144 s. ISBN 978-80-210-6630-4.
Výukové metody
přednášky, semináře, cvičení
Metody hodnocení
kolokvium
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.