PSB_22b Praktikum empirického výzkumu II

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Michal Čerňák, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (cvičící)
doc. Mgr. Anton Heretik, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Irena Komendová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Katarína Millová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Katarína Šafárová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniela Turoňová, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (cvičící)
PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PSB_22b/PEVb1Prok: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Malatincová
Předpoklady
PSA_038 Metodologie psych. I. && PSB_22 Praktikum emp. výzkumu && SOUHLAS
Předmět navazuje na Praktikum empirického výzkumu I, obvykle v rámci těch samých (nebo bezprostředně navazujících) výzkumních projektů. Je určen studentům, kteří mají zájem se ve větší míře podílet na daném výzkumném projektu. Nutná je osobní dohoda s vyučujícím (souhlas).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student/ka se podílí na výzkumném projektu některého z pracovníků/pracovnic Psychologického ústavu FF MU. Cílem je získání zkušeností s přípravou výzkumného designu, organizací sběru dat, samotním sběrem dat, případně základním zpracováním dat. Tyto zkušenosti studenti dále mohou využít například u své vlastní diplomové práce.
Osnova
  • Studenti se zapojují do výzkumů členů ústavu. Jde zejména o: 1. pomoc s dolaďováním výzkumného dizajnu a organizací sběru dat 2. sběr dat (např. zadávání dotazníků); 3. příprava dat pro analýzu (např. kódování a úprava dat, přepisování do Excelu atd.). Praxe je neplacená a může být absolvována i mimo běžnou výuku.
Literatura
  • Vzhledem k charakteru předmětu se literatura neuvádí.
Výukové metody
Týmové schůzky a semináře v malých seminárních skupinách; praktické provedení výzkumu individuálně nebo skupinově (v závislosti na potřebách daného výzkumného projektu).
Metody hodnocení
Provedení konkrétního úkolu v rozsahu, v jakém se student domluvil s konkrétním vyučujícím (sběr dat, zpracování údajů, atd.). Výsledkem je udělení kolokvia.
Informace učitele
Poslední změna provedena 2. 12. 2014. Tatiana Malatincová
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.