EN

PrF:MVD008Z Advokátní praxe - Informace o předmětu

MVD008Z Advokátní praxe

Právnická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Ing. Pavel Schreiber (cvičící)
Garance
JUDr. Ing. Pavel Schreiber
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Sochorová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVD008Z/01: Čt 6. 10. 16:40–18:10 024, 18:15–19:45 024, Čt 20. 10. 16:40–18:10 024, 18:15–19:45 024, Čt 3. 11. 16:40–18:10 024, 18:15–19:45 024, Čt 17. 11. 16:40–18:10 024, 18:15–19:45 024, Čt 1. 12. 16:40–18:10 024, 18:15–19:45 024, Čt 15. 12. 16:40–18:10 024, 18:15–19:45 024, P. Schreiber
Předpoklady
MP604Z Obchodní p. III sem && MP510Zk OPP II && ( MP410Zk Občanské právo III || CM410Zk Občanské právo III ) && MP506Z Obchodní právo II && ( MP405Z Obchodní právo I || CM405Z Obchodní právo I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 1/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby studenti získali základní praktické dovednosti v advokátní praxi, a to pokud jde o činosti prováděné v kanceláři advokáta, typicky při sepisu smluv a podání. Absolvování kurzu studentům pomůže při volbě jejich budoucí specializace (i těm, kteří nakonec dospějí k názoru, že advokacie není pro ně), při zahájení jejich pracovní kariéry advokátních koncipientů, i při studiu samotném, neboť praktická zkušenost jim lépe umožní pochopit teorii;
Osnova
 • Převzetí věci advokátem, sepis záznamu o prvním jednání s klientem, založení advokátního spisu, smlouva o právní pomoci
 • Sepis informace pro klienta, kárná provinění advokátů, pojištění advokátů
 • Odměna advokáta, vyčíslení nákladů řízení, vyúčtování
 • Sepis žaloby nebo jiného podání či smlouvy, kompletace a podání (a důsledky pro advokáta)
 • Sepis odporu, vyjádření k žalobě, praktické zkušenosti s činností soudů a úřadů, orientace ve lhůtách a dobách, evidence kauz a termínů, vyznačování právních mocí
 • Návrh soudního smíru, zpětvzetí žaloby (a důsledky pro advokáta), sepis návrhu na exekuci, ukončení zastoupení, uzavření spisu
Literatura
  povinná literatura
 • občanský soudní řád, obchodní a občanský zákoník, judikatura NS a ÚS, jednací řád pro okresní a krajské soudy
  doporučená literatura
 • BALÍK, Stanislav. Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V Praze: Česká advokátní komora ve spolupráci s Národní galerií, 2009. 271 s. ISBN 9788070354278. info
Výukové metody
Inkubátor. Kurz bude koncipován jako hra na praktickou „kancelářskou“ činnost advokáta na základě konkrétních zadání (kauz). Studenti nebudou ve styku se skutečnými klienty. Jednotlivé úkony studenti budou provádět na hodině, budou-li mít k dispozici notebooky s právním systémem a přístupem na internet. Pokud ne, budou si práci dokončovat doma a následující hodinu bude zkontrolována. Ve všech případech bude nezbytná domácí průběžná příprava studentů.
Metody hodnocení
Závěrečný projekt spočívající v přípravě a odevzdání „advokátního spisu“ obsahujícího záznam o jednání s klientem při převzetí případu, plnou moc, žalobu, jiné podání nebo smlouvu, kompletní zpětvzetí žaloby nebo v případě vykonatelného rozhodnutí návrh na exekuci, v případě zadání v podobě smlouvy kompletní návrh na realizaci smlouvy v příslušném registru, vyúčtování odměny klientovi, vyúčtování nákladů soudu, záznam o ukončení věci, závěrečný dopis klientovi.
Informace učitele
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.