MNKV0933c Komunitní výživa a zdravotní péče u vybraných skupin obyvatel III - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (cvičící)
Mgr. Lucie Martykánová (cvičící)
Mgr. Veronika Suchodolová (cvičící)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 17:00–18:30 A21/111, Út 9:00–10:40 A21/107
Předpoklady
MNKV0822c Komunitní výživa II - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti na základě nabytých znalostí budou schopni edukace příslušníků jednotlivých komunit v oblasti léčebné výživy i neléčebné výživy, vyhodnocení rizika plynoucí z nesprávné výživy a provádění opatření k postupnému zlepšování výživového stavu sledované komunity, navržení a vypracování projektu se zaměřením na výživovou intervenci pro vybranou skupinu obyvatelstva
Osnova
  • Praktická výuka bude zaměřena na vyhodnocení výživového stavu vybraných skupin obyvatelstva, provádění odborných konzultací v oblasti správné výživy, sestavování stravovacích pokynů pro různé skupiny obyvatel všech věkových kategorií i s různými handicapy, komunikace a edukace příslušníků jednotlivých komunit v oblasti léčebné výživy, vyhodnocení rizika plynoucí z nesprávné výživy a provádění opatření k postupnému zlepšování výživového stavu sledované komunity, hodnocení účinnosti navrženého nápravného opatření, navržení, vypracování a implementace projektu v praxi zaměřením na výživovou intervenci pro vybranou skupinu obyvatelstva
Literatura
  • BOYLE, A., HOLBEN, D.,H. Community nutrition in action: An entrepreneurial approach, Brooks/Cole, 4. vyd., 2006, 704 s.
Výukové metody
cvičení, skupinový projekt s praktickou aplikací v terénu (např. ve škole)
Metody hodnocení
zápočet - prezentace projektu a jeho aplikace,vypracování eseje na téma potravinová a výživová politika
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.