TI1002 Materiály a technologie – dřevo, plasty

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/2/0. 12 h. konz./sem. (komb. stud.). 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc. (přednášející)
Mgr. Petr Vybíral, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Vybíral, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 13:55–14:40 učebna 28
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
TI1002/01: Po 14:50–16:30 učebna 47, P. Vybíral
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání vědomostí a dovedností při rozpoznávání druhů dřevin podle makroskopických a mikroskopických znaků a definování fyzikálních, technologických a mechanických vlastností dřeva. Předmět se zaměřuje také na produkty pilařské výroby, rozdělení plastů z hlediska jejich vlastností, druhy lepidel a nátěrových a impregnačních hmot a zabývá se popisem moderních technologií zpracování dřeva a plastů. Cvičení se soustřeďuje na technologie zpracování dřeva a na rozvoj vědomostí a dovedností při práci s nářadím a nástroji. Součástí cvičení jsou i ukázky práce s elektrickým ručním nářadím a stroji k obrábění dřeva.
Osnova
  • Studenti: Vysvětlí podstatu tvorby dřeva a osvojí si základy určování druhů dřeva podle makroskopických znaků. Definují fyzikální, mechanické a technologické vlastnosti dřeva. Vysvětlí a určí vady dřeva a trvanlivost dřeva. Určí druhy plastů a přírodních a syntetických makromolekulárních látek. Definují obecné vlastnosti plastů, nátěrových hmot a lepidel. Osvojí si zásady práce s měřícími, rýsovacími a kontrolními nástroji, obráběcími nástroji, upevňovacími a lisovacími nástroji a s udržovacími a pomocnými nástroji. Určí druhy a princip tvorby konstrukčních spojů a dalších prvků spojování dřeva. Vysvětlí zásady práce s elektrickým ručním nářadím a stroji k obrábění dřeva. Navrhnou vhodné typy nátěrových a impregnačních hmot při povrchové úpravě dřeva. Sylabus přednášek: 1. a 2. týden: Les jako zdroj dřeva, stavba dřeva. 3. a 4. týden: Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva. 5. a 6. týden: Technologické vlastnosti dřeva, trvanlivost dřeva a prostředky na zvýšení trvanlivosti dřeva, impregnační a nátěrové hmoty. 7. a 8. týden: Vady dřeva, popis a použití vybraných dřev našich produkčních dřevin. 9. a 10. týden: Úvod do technologie dřeva (dřevařská prvovýroba a druhovýroba, pilařská výroba, sušení a skladování dřeva, výroba dýh, řezivo a aglomerované materiály, velkoplošné materiály). 11. a 12. týden: Podstata a rozdělení plastů, přírodní a syntetické makromolekulární látky, obecné vlastnosti plastů, popis vybraných druhů plastů, druhy nátěrových hmot. Sylabus cvičení: 1. a 2. týden: Úvod do technologie zpracování materiálu. 3. a 4. týden: Měřící, rýsovací a kontrolní nástroje, upevňovací a lisovací nástroje. 5. a 6. týden: Obráběcí nástroje a udržovací a pomocné nástroje. 7. a 8. týden: Elektrické ruční nářadí pro práci se dřevem a stroje k obrábění dřeva. 9. a 10. týden: Impregnace dřeva a nátěry dřeva. 11. a 12. týden: Spojování dřeva, broušení a údržba nástrojů pro práci se dřevem.
Literatura
  • PECINA, Pavel a Josef PECINA. Materiály a technologie - dřevo :. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 132 s. ISBN 8021040130. info
  • PECINA, PAVEL a Josef PECINA. Materiály a technologie-dřevo. Brno: MU, 2006. 132 s. ISBN 80-210-4013-0. info
Výukové metody
Přednášky, praktická cvičení, prezentace studentů.
Metody hodnocení
Písemný test, ústní zkouška, prezentace zadaného tématu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.