KSCA020 Četba čínských textů I

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Plucar, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Vávrová Mašková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:30–14:05 U27
Předpoklady
KSCA005 Gramatika čínštiny II
Kurs je určen pro studenty bakalářského studia od 3. semestru výše.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz se věnuje četbě a procvičování textu v psaném stylu (shumianyu); důraz se klade na porozumění větné skladby a soustavné budování slovní zásoby.
Výstupy z učení
Po ukončení kursu bude student schopen obstát při četbě neznámého textu v psaném stylu. Rozšíří si slovní zásobu a znalost mluvnici na základě textů přečtených na hodinách.
Osnova
  • 1.- 12. Text dle zadání (dostupný v studijních materiálech)
Literatura
    povinná literatura
  • ŠVARNÝ, Oldřich a David UHER. Prozodická gramatika čínštiny. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 163 s. ISBN 80-244-4205-1. info
    doporučená literatura
  • Úvod do hovorové čínštiny. I. Edited by Oldřich Švarný - Čang Ťing-Jü Rotterová - Josef Bartůšek. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 458 s. info
    neurčeno
  • HAN Jiantang, ed. Zhongguo wenhua. Beijing yuyan daxue, 2003. 267 s.
Výukové metody
- domácí příprava: osvojení si nové slovní zásoby, příprava překladu textu
- kurz je veden formou semináře: četba textu, výklad nových gramatických jevů, výklad nových větných konstrukcí, individuální prověření domácí přípravy studentů
Metody hodnocení
Ukončení kurzu je podmíněno pravidelnou docházkou studenta (max. 2 vynechané hodiny), aktivní účastí na hodinách a domácí přípravou.
Metody hodnocení: pravidelné testování slovní zásoby na hodinách (70% z každého testu), případně pochopení nových gramatických jevů; otázky na pochopení textu.
Závěrečný test - požadovaná úspěšnost 70%.
Navazující předměty
Informace učitele
Texty budou průběžně rozesílány přes složku Učební materiály
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.