G7821 Brunovistulikum

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. (přednášející)
Mgr. Michal Jaroš (pomocník)
Mgr. Veronika Banaśová (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! G7820 Brunovistulikum && ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
nejsou
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 32 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/32, pouze zareg.: 0/32, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/32
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem přednášky je seznamit posluchače s geologickou stavbou a vývojem brunovistulika a jeho rozdílné pozice v průběhu kadomské, variské a alpínské orogeneze. Přednáška je určna zejména posluchačům vyšších semestrů a diplomantům pracujících na východním okraji ČM.
Osnova
  • 1. Brunovistulikum - úvod
  • 2. Brněnský masiv
  • 3. Dyjský masiv
  • 4. Zakryté části brunovistulika
  • 5. Vývoj brunovistulika během kadomské, variské a alpínské orogeneze
Literatura
    doporučená literatura
  • Finger, F. at al (2001):The Brunovistulian: Avalonian Precambrian sequence at the eastern end of the Central Europ.Variscides?
  • DUDEK A. (1980) The crystaline basement block of the Outer Carpathians in Moravia:Bruno-Vistulicum
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
závěrečná rozprava
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2017/2018.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2019.