DE_DP Diplomová práce

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/1. Individuální konzultace. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, Dr. (cvičící)
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
DE_DPp Diplomová práce - Projekt
Předmět si zapisuje student, který píše diplomovou práci na katedře historie. Typicky ve třetím semestru magisterského navazujícího studia, nebo v devátem semestru dlouhého (pětiletého) magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání závěrečné práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá práci odsouhlasenou vedoucím. Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce a seznámen s požadavky, které na něj budou kladeny státní komisí při obhajobě.
Osnova
  • Náplň tvoří individuální konzultace studenta s vedoucím diplomové práce na téma, které si student po dohodě s ním zvolil. Předpokládá se, že:
  • student pracuje na DP dle časového harmonogramu, který si stanovil
  • student má zpracovanou alespoň část předběžné verze DP.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený při odevzdání předběžné verze práce (nebo jejích částí).
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.