CJVA402 Academic Presentations and Other Study Skills

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Petra Trávníková, Ph.D. (přednášející)
Abigail Mokra, M.A. et M.A. (cvičící)
Mgr. Kateřina Špácová (cvičící)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Garance
Mgr. et Mgr. Petra Trávníková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě sociálních studií - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Petra Trávníková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě sociálních studií - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJVA402/T01: Út 18. 9. až Čt 13. 12. Út 9:00–10:40 KOM 107, K. Špácová, Nepřihlašuje se. Určeno pro studenty se zdravotním postižením.
CJVA402/01: Po 16:00–17:40 U44, A. Mokra
CJVA402/02: St 10:00–11:40 U36, P. Trávníková
CJVA402/03: St 16:00–17:40 U44, A. Mokra
CJVA402/04: Čt 12:00–13:40 U36, P. Trávníková
CJVA402/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Plíšková
Předpoklady
(( FAKULTA ( FSS )&& TYP_STUDIA ( MN ))||( OBOR ( MUSFSS )))&&( ADAPT_B2 Adaptivní test B2 )&&(! NOWANY ( CJVA401 Academic Writing and Other Study Skills ))
Předpokladem je úspěšně absolvovaný vstupní test ADAPT_B2 Adaptivní test Aj s výsledkem B2 a výše (https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2018/ADAPT_AJ/index.qwarp). Test je otevřený od začátku prázdnin do začátku semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Cíle předmětu
This course, intended for master’s students of all disciplines, is a skills-based course at the B2+ level of the European Referential Framework of Languages. Its aim is practise students’ academic language and critical thinking skills. Students will practice listening (listening to lectures and note-taking, identifying the speaker’s point of view), speaking (delivering presentations, developing an argument, small talk), reading (how to understand academic articles, strategies helpful for efficient reading) and writing (writing a presentation abstract and position paper, paraphrasing and summarizing).

Special attention will be paid to presentations, which is a skill that is essential not only in the academic world but also in their future careers. Students will be presented with a wealth of practice opportunities to enhance all the aforementioned skills.
Výstupy z učení
Students will be able to (at the C1 level of CEFR): • give presentations on academic and non academic topics (pecha kucha, elevator pitch) • recognise and employ various registers • write various academic genres (abstract, position paper) • be involved in academic debates (art of argumentation) • use linking and transition words.
Osnova
 • 1. Introduction. Academic Orientation, academic culture, study expectations. Individual goals and study goals- discussion.
 • 2. Language. Collecting information and presenting about one's partner. Summary writing. Reading Whose English is it anyway.
 • 3. One-to-one sessions. Five-minute individual meetings (discussing personal strengths and weaknesses in presenting).
 • 4. Tandem presentations. Visuals. Reporting verbs.
 • 5. Minipresentations on the field of study.Video: 5 tips to a killer opener.
 • 6. Politeness. Elevator pitch presentation. Cultural differences in being polite. George Mikes: How to be rude. Reported speech and indirecteness.
 • 7. Red Thread. Referring backwards and forwards in your presentation. Signposting. Relative clauses.
 • 8.One-minute improvisations. Formal x informal style. Registers.
 • 9. Faith. Video: What Islam really says about women. Presentation structure-revision. Writing an abstract.
 • 10. Questions and answers. Discussion after the presentation: strategies and stages. Small talk: how to politely say no. 11. and 12. Minipresentations on students' Bc. theses.
Literatura
 • L. A. Ford Brown: Guide to Public speaking. Longman 2012. ISBN ISBN-13: 978-0-205-75011-5
Výukové metody
planning and giving presentations, reading academic texts, class discussions, academic writing
Metody hodnocení
active attendance proved by a portfolio of 5 presentations delivered in the seminars during the term
written assignment - summary,abstract, position paper
final presentation
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.