CJVA402 Academic Presentations and Other Study Skills

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Petra Trávníková, Ph.D. (přednášející)
Abigail Mokra, M.A. et M.A. (cvičící)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Mgr. et Mgr. David Zelený (pomocník)
Garance
Mgr. et Mgr. Petra Trávníková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě sociálních studií - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Petra Trávníková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě sociálních studií - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJVA402/06: Po 18:00–19:40 U44, A. Mokra
CJVA402/01: Po 8:00–9:40 U36, P. Trávníková
CJVA402/02: Po 16:00–17:40 U44, A. Mokra
CJVA402/03: St 8:00–9:40 U36, P. Trávníková
CJVA402/04: Čt 12:00–13:40 U44, P. Trávníková
CJVA402/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Plíšková
Předpoklady
(( FAKULTA ( FSS )&& TYP_STUDIA ( MN ))||( OBOR ( MUSFSS )))&&( ADAPT_B2 Adaptivní test B2 )&&(! NOWANY ( CJVA401 Academic Writing and Other Study Skills ))
Passing ADAPT_B2 Adaptivní test B2 with the result indicating that you are on the B2 level or higher.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 95 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/95, pouze zareg.: 0/95, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/95
Cíle předmětu
This course, intended for master’s students of all disciplines, is a skills-based course at the B2+ level of the European Referential Framework of Languages. Its aim is practise students’ academic language and critical thinking skills. Students will practice listening (listening to lectures and note-taking, identifying the speaker’s point of view), speaking (delivering presentations, developing an argument, small talk), reading (how to understand academic articles, strategies helpful for efficient reading), writing (writing a presentation abstract and position paper, paraphrasing and summarizing). Special attention will be paid to presentations, which is a skill that is essential not only in the academic world but also in their future careers. Students will be presented with a wealth of practice opportunities to enhance all the aforementioned skills.
Výstupy z učení
Students will be able to (at the C1 level of CEFR): • give presentations on academic and non academic topics (pecha kucha, elevator pitch) • recognise and employ various registers • write various academic genres (abstract, position paper) • be involved in academic debates (art of argumentation) • use linking and transition words
Osnova
 • 1. Introduction. Academic Orientation, academic culture, study expectations. Informal presentation- introducing one’s partner.
 • 2. Choices and implications: Efficient reading (skimming and scanning). Vocabulary building- adjectives. Introducing your presentation.
 • 3. Risks and hazards: Selecting what you read. Vocabulary: collocations. Preparing slides for presentations and presenting charts. Short presentation: Retelling what you have read.
 • 4. Language and communication: Reading for detail and scanning for information. Ways of taking notes. Reporting words.
 • 5. Difference and diversity: Cultural awareness in international business- note-taking. Multiculturalism. Working with colleagues- generating ideas.
 • 6. The world we live in: recognizing plagiarism. Summarizing and paraphrasing. Vocabulary: hedging. Writing an abstract to your presentation.
 • 7. Behaving the way we do: organising information, signposting. Referring backwards and forwards in your presentation.
 • 8. Bringing about change: using academic style (register). Relative clauses. Concluding your presentations.
 • 9. Work and equality: understanding tables and figures. Vocabulary: avoiding repetition. Joining in discussions. Job interviews.
 • 10. Controversies: understanding hedges. Asking for and giving more information. Linking. Evaluating visual aids.
Literatura
 • L. A. Ford Brown: Guide to Public speaking. Longman 2012. ISBN ISBN-13: 978-0-205-75011-5
Výukové metody
planning and giving presentations, reading academic texts, class discussions, academic writing
Metody hodnocení
Active and regular attendance
Giving leads on topics related to their study fields.
Several presentations of various length and structure will be given in class.
Write an abstract to the final presentation.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.