bp2065 Základy plavání

Fakulta sportovních studií
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Mudra, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D.
Oddělení plavání - Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Kateřina Novotná
Dodavatelské pracoviště: Oddělení plavání - Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp2065/01: Po 9:00–10:00 bazén TJ Tesla Lesná, P. Mudra
bp2065/02: Čt 9:00–10:00 bazén TJ Tesla Lesná, P. Mudra
bp2065/03: Čt 10:00–11:00 bazén TJ Tesla Lesná, D. Hlavoňová
bp2065/04: Čt 10:00–11:00 bazén TJ Tesla Lesná, P. Mudra
Předpoklady
(! bp019 Sportovní edukace II ) && ! NOW ( bp019 Sportovní edukace II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti si během praktických cvičení osvojí základní plavecké dovednosti (dýchání, splývání, propulzivní pohyby) a správnou techniku plaveckého způsobu prsa, znak a kraul dle platných pravidel.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu Základy plavání bude student schopen:
- prokázat znalosti základních plaveckých dovedností, zásad a principů
- předvést a vysvětlit základní pohybové schopnosti u plaveckých způsobů prsa, znak, kraul
- aplikovat nabyté dovednosti ve svém individuálním pojetí plavecké techniky na základě svých individuálních předpokladů – tzn. v plaveckém stylu
Osnova
 • 01. Úvod do studia předmětu, zápočtové požadavky, podmínky pro udělení zápočtu, přezkoušení
 • 02. Základní plavecké dovednosti – dýchání, splývání, propulzivní pohyby
 • 03. Zdokonalování plaveckého způsobu prsa, paže, nohy
 • 04. Technická cvičení pro souhru plaveckého způsobu prsa
 • 05. Zdokonalování plaveckého způsobu znak, paže, nohy, cvičení pro souhru
 • 06. Zdokonalování plaveckého způsobu kraul, paže, nohy, cvičení pro souhru
 • 07. Základní obrátka prsa, kraul, zdokonalování všech plaveckých způsobů
 • 08–09. Obrátky, zdokonalování všech plaveckých způsobů
 • 10 –11. Plavecký způsob kraul – vytrvalostní pojetí
 • 12 –14. Plnění zápočtových požadavků
Literatura
 • ČECHOVSKÁ, Irena a Tomáš MILER. Plavání. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2008. 127 s. ISBN 9788024721545. info
 • MILER, Tomáš. Plavání : plavecké dovednosti, technika plaveckých způsobů, kondiční plavání, šnorchlování. Edited by Irena Čechovská. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 130 s. ISBN 8024790491. info
 • MOTYČKA, Jaroslav et al. Teorie plaveckých sportů. Plavání, synchronizované plavání, vodní pólo, skoky do vody, záchrana tonoucího. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2001. 205 s. ISBN 80-210-2711-8. info
Výukové metody
praktická výuka formou cvičení.
Metody hodnocení
Základním předpokladem je prokázat zvládnutí základních plaveckých dovedností. Dle vyspělosti studentů dále předvést techniku plaveckých způsobů prsa, kraul a znak v základním pohybovém vzorci a dle pravidel. Další součástí pro udělení zápočtu je aktivní účast v hodinách – ve vodě.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2018/bp2065