PV120 Informační právo

Fakulta informatiky
jaro 2019
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 19. 2. až Út 14. 5. Út 16:00–17:50 A217
Předpoklady
Předchozí absolvování PV119 Základy práva pro informatiky je výhodou, ale nikoliv podmínkou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 47 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače s právními aspekty vybraných otázek informatiky, zejména ochrany osobnosti, obchodního tajemství, duševního vlastnictví, ochrany osobních údajů, ochrany utajovaných a svobodného přístupu k informacím.
Osnova
  • Informační svoboda a zákonná ochrana osobních dat -- ústavní principy, listina základních práv a svobod.
  • Zahraniční příklady a mezinárodní souvislosti -- právní úpravy v zahraničí, doporučení, úmluvy a směrnice mezinárodních a nadnárodních organizací.
  • Soukromoprávní ochrana informací a informačních systémů -- ochrana osobnosti, obchodní tajemství, pracovní kázeň aj.
  • Právo duševního vlastnictví -- autorské právo, průmyslová práva.
  • Ochrana osobních údajů -- právní úprava, její aplikace, Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • Veřejnoprávní ochrana informací a informačních systémů -- trestněprávní ochrana.
  • Zákon o utajovaných skutečnostech.
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím.
Literatura
  • POLČÁK, Radim, Martin ŠKOP a Jakub MACEK. Normativní systémy v kyberprostoru (úvod do studia). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 102 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 361. ISBN 80-210-3779-2. info
  • MATES, Pavel a Miroslava MATOUŠOVÁ. Evidence, informace, systémy :právní úprava. 1. vyd. Praha: CODEX Bohemia, 1997. 263 s., ta. ISBN 80-85963-27-2. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
písemná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.