VLOZ0943p Ochrana a podpora zdraví III - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (přednášející)
Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Marie Kolářová, CSc. (přednášející)
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Martin Krsek, CSc., MSc (přednášející)
MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Miroslava Zavřelová (přednášející)
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Aleš Peřina, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
VLOZ0642p Ochrana a podpora zdraví II-př && VLFA08222c Farmakologie II - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na dvě významné problematiky v ochraně a podpoře zdraví:

1. Speciální epidemiologii a vakcinologii
2. Právní aspekty ve zdravotnictví

Cílem výuky prvního tématu je:
- osvojení kompetencí v oblasti prevence přenosu infekčních onemocnění se zaměřením na nejčastější nebo nejzávažnější komunitní infekce a infekce spojené se zdravotní péčí,
- porozumění zákonitostem ovlivňujícím výskyt infekcí - ekonomickým, ekologickým, sociálním či kulturním vlivům,
- seznámení s aktuální epidemiologickou situací v České republice i ve světe a s možnostmi zneužití původců infekcí,
- osvojení základů vakcinologie se zaměřením na význam očkování a bezpečnost vakcín.

Cílem výuky druhého tématu je:
- pochopení významu právní problematiky ve zdravotní péči,
- získání dovedností v uplatňování práva v péči o pacienta,
- porozumění legislativně definovaným procesům ve vzdělávání lékařů a v oblasti kompetencí zdravotnických pracovníků.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:

- aplikovat znalosti o výskytu a přenosu infekčních onemocnění při zajišťování preventivních a represivních protiepidemických opatření na komunitní úrovni i ve zdravotnických zařízeních,
- rozumět determinantám infekčních nemocí a proniknout do tajů epidemického a pandemického šíření infekcí,
- využívat očkování v prevenci infekcí ve své zdravotnické praxi, včetně znalostí argumentace na dotazy laické veřejnosti,
- uplatnit znalosti základních právních předpisů v péči o pacienta i v profesní kariéře,
- orientovat se v právech a povinnostech pacienta i zdravotníků.
Osnova
 • 1.
 • A. Infekce přenášené vodou a potravinami.
 • B. HIV, sexuálně přenosné infekce, virové hepatitidy.
 • 2.
 • A. Environmentální změny a jejich vliv na šíření infekcí.
 • B. Infekce dýchacího traktu. Vysoce nakažlivé nákazy a biologické zbraně.
 • 3.
 • Infekce preventabilní očkováním, vakcinace.
 • 4.
 • A. Shrnutí práv a povinností pacienta.
 • B. Rozhodování pacienta a rozhodování za pacienta.
 • C. Dětští pacienti a agresivní pacienti.
 • 5.
 • A. Soukromí pacienta.
 • B. Základní povinnosti zdravotnického pracovníka.
 • C. Odmítnutí, neposkytnutí a ukončení zdravotní péče.
Literatura
  povinná literatura
 • Manuál prevence v lékařské praxi. Edited by Kamil Provazník - Lumír Komárek. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 2001. 63 s. ISBN 8070711949. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Podmínkou pro udělení zápočtu je úspěšné zvládnutí závěrečného testu v předmětu Ochrana a podpora zdraví III - cvičení.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.