aZLBC0221p Biochemie I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (přednášející)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (pomocník)
PharmDr. Katarína Kostolanská (pomocník)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (pomocník)
Lenka Nerudová (pomocník)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
aZLLC011s Lék. chemie, DM. - sem. || ZLLC011s Lék. chemie, DM. - sem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Přihlášení ke zkoušce je podmíněno vykonáním zkoušky z Lékařské chemie
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the course is to obtain knowledge on essential metabolic processes on the cell level. The graduate is: acquainted with properties and function of enzymes, oriented in catabolic and anabolic pathways of metabolism of saccharides, lipids and proteins and their consequences. Understands the principles of cell bioenegetics. Becomes familiar with the funcion of cell membranes, principle of cell compartmentation and membrane transport. has knowledge on proteosynthesis including processes replication, transcription, translation and posttranslantion modifications. Understands the relation between the structure and function of proteins, is acquinted with function of hemoglobine in oxygen transport. Molecular bases of some diseases are introduced. The course provides the essential knowledge for future understanding of metabolism on organe and inter-organe level and its disturbances.
Výstupy z učení
At the end of the course the student will:
- understand the meaning of basic chemical terms (pH, osmolality, electrolyte, buffer, etc.) and apply this knowledge when describing the properties of body fluids.
- describe the role of macro- and microbiogenic elements in the organism
- discusse the properties and function of enzymes
- describe basic catabolic and anabolic pathways of carbohydrate, lipid and protein metabolism, and their relationships.
- understand the principles of energy production, utilization and deposition at the cellular level.
- explain the function of cell membranes and the principle of compartmentalization at the cellular level and the transport processes on the membrane.
- describe protein synthesis, starting with the replication and transcription, translation and post-translational modifications. Understand the relationship between protein structure and function.
- explain the function of hemoglobin in oxygen transport and maintaining acid-base balance.
- discusse the principles of some diseases at the molecular level.
Osnova
  • Enzymes. Characteristic features of biocatalysis, enzyme structure and function, nomenclature and classification of enzymes. Enzyme cofactors, review of structures and functions. Mechanisms of enzyme action. Kinetics of enzyme catalyzed reactions. Assays of enzyme activity, the conditions used. Factors affecting catalytic activity of enzymes, types of enzyme inhibition. Metabolism: basic concepts and design. Biological oxidations, generation of high-energy compounds. Saccharide metabolism: the glycolytic pathway and aerobic decarboxylation of pyruvate. Gluconeogenesis. Glycogen biosynthesis and breakdown. The pentose phosphate pathway. The glucuronate pathway. Interconversions of monosaccharides and of their derivatives. Protein and amino acid metabolism. The common reactions in amino acid degradation. The ureosynthetic cycle. Metabolic breakdown of individual amino acids. Biosynthesis and breakdown of fatty acids, ketogenesis. Synthesis of triacylglycerols. Metabolism of phospholipids and glycolipids. Synthesis of eicosanoids. Biosynthesis and transformations of cholesterol, biosynthesis of bile acids. Interrelationships among the major pathways involved in energy metabolism. The citric acid cycle. Synthesis of haem. Mitochondria. Oxidative phosphorylation - mitochondrial electron transport chain, synthesis of ATP. Biosynthesis and catabolism of purine and pyrimidine nucleotides. Chromatin, DNA replication. DNA transcription. Regulation of gene expression. Protein synthesis and post-translational processing.
Literatura
    povinná literatura
  • FERRIER, Denise R. Biochemistry. Seventh edition. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2017. viii, 567. ISBN 9781496363541. info
  • KOOLMAN, Jan a Klaus-Heinrich RÖHM. Color atlas of biochemistry. 3rd ed., rev. and updated. Stuttgart: Thieme, 2013. ix, 495. ISBN 9783131696939. info
Výukové metody
Teaching form are lectures. Supplementary subjects are seminars.
Metody hodnocení
Student must have course-unit credit of seminar in the day of exam. Examination has writen and oral part. Writen part has 25 questions and is solved on computers in computer room of Department of Biochemistry. Limit for the oral part is 14/25. The second part is oral. Examination questions and other instructions you will find in the section Study materials of the course.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: zkoušku lze konat až po vykonání zkoušky z Lékařské chemie
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/aZLBC0221p