JVp018 Angličtina pro speciální pedagogy - D

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Anna Bízková Doleželová (cvičící)
Mgr. Radim Herout (pomocník)
Mgr. Dita Trčková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Radim Herout
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JVp018/01: Čt 12:00–13:50 učebna 58, A. Bízková Doleželová
JVp018/02: Čt 8:00–9:50 učebna 67, A. Bízková Doleželová
JVp018/03: Čt 10:00–11:50 učebna 58, A. Bízková Doleželová
Předpoklady
JVp017 Eng. for Special Educators - C
A pass in JVp017 English for Special Educators - C. (Úspěšně absolvovaný předmět JVp017 Angličtina pro speciální pedagogy - C.)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Počet míst v kurzu je limitován kapacitou pracoviště.
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The course mission is to develop students' receptive (reading, listening) and productive (speaking, writing) language skills and to enhance their grammar and vocabulary knowledge at level B2 by means of academic topics relating to the sphere of special needs education. In terms of academic skills, special emphasis is put on producing a coherent Master's thesis abstract and understadning the process of composing a concise literature review.
Výstupy z učení
By the end of the course, the student will be able to: understand spoken texts dealing with SNE issues at B2 level of the CEFR; understand written texts dealing with SNE issues at B2 level of the CEFR; produce a Master's thesis abstract; understand the principles of constructing an effective literature review; successfully participate in a spoken interaction dealing with SNE issues at B2 level of the CEFR; use selected specialist terminology with natural and sophisticated control; show a good command of selected grammar structures at B2 level of the CEFR.
Osnova
 • Subject-specific topics: 1) Intellectual disability. Teaching students general learning disability. 2) Specific learning difficulties. Teaching students with SLDs. 3) Autism spectrum disorders. 4) Behavioural disorders (ADD, ADHD, ODD and CD). 5) Psychic disorders in children and teenagers. 6) Current cure approaches and therapies in special needs education. Academic skills: Academic speaking - expressing professional opinion, agreement and disagreement; asking for clarification, more information, etc. Academic writing - writing a thesis abstract and a literature review. General vocabulary and grammar: conditionals; articles; countable and uncountable nouns; some, any, no…; reported speech; selected B2 structures; prepositional phrases; transitional expressions; phrasal verbs.
Literatura
  povinná literatura
 • In-class materials designed for teaching ESP.
  doporučená literatura
 • SEAL, Bernard. Academic encounters : reading, study skills, and writing : content focus, human behavior. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, xii, 88. ISBN 9780521476607. info
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, 176 stran. ISBN 9780521689397. info
 • CRAVEN, Miles. Listening extra : a resource book of multi-level skills activities. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, 136 s. ISBN 0521754623. info
 • REDMAN, Stuart a Ruth GAIRNS. Test your English vocabulary in use : pre-intermediate & intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, 142 s. ISBN 0521779804. info
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Test your English vocabulary in use : upper-intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, 150 s. ISBN 052166568X. info
 • PRODROMOU, Luke. Grammar and vocabulary for first certificate : with key. Essex: Longman, 1999, 319 s. ISBN 9780582400184. info
 • HASHEMI, Louise a Barbara THOMAS. Cambridge grammar for first certificate : with answers. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, xii, 260. ISBN 0521533368. info
Výukové metody
Weekly ninety-minute seminars designed for teaching English for specific and academic purposes (activities developing language skills and grammar/vocabulary knowledge at level B2: listening and reading tasks, grammar and vocabulary practice, pair/group/class discussions and other kinds of speaking activities, collaborative writing, providing peer-feedback, etc.).
Metody hodnocení
Credit requirements: 1) Attendance (only two absences are acceptable), completed in-term tasks/home preparation for classes, active participation in classes; 2) Submitted writing assignments: Master's thesis abstract + literature review (must be submitted prior to the oral part of the exam); 3) Exam: 2 parts: A) written (parts: listening, reading comprehension, use of English, writing, SNE terminology); level B2. Total: 70 marks; PASS MARK = 65 % B) Oral – A) monologue + B) spoken interaction between two students. Total: 30 marks; PASS MARK = 65 % In order to be allowed to sit the final exam, students must complete all in-term assignments and meet all deadlines. The oral part of the exam can be taken only by students who have passed the written part. Ústní část zkoušky mohou absolvovat výhradně ti studenti, kteří splní její písemnou část.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2 SERRJ.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.