RJ2MP_DIS4 Didaktika RJ 4

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Olga Bobrzyková (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Dobrá znalost ruského jazyka na úrovni C1/C2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání informací o nových metodách výuky, alternativních přístupech, jejich teoretických i praktických aspektech. Důležitou součástí jsou i otázky testování a práce s chybou. Hodnocení a sebehodnocení žáků.
Osnova
 • 1. Vývoj didaktických směrů, metod a didaktických postupů. Nové alternativní směry. 2. Testování, práce s chybou a zkoušení v cizojazyčné výuce. 3. Sebehodnocení žáka, studenta a učitele. 4. Minivyučování. 5. Chyby začínajícího učitele. 6. Zkušenosti vlastní pedagogická praxe.
Literatura
  doporučená literatura
 • PURM, Radko, Stanislav JELÍNEK a Josef VESELÝ. Didaktika ruského jazyka : vybrané kapitoly. Vydání třetí (rozšíře. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. 250 stran. ISBN 8070411740. info
  neurčeno
 • ŠMAHELOVÁ, Bohumíra. Pedagogická praxe a didaktika integrovaného vědního základu. In Pedagogická praxe a oborové didaktiky. Brno: MSD spol. s. r. o., 2008. s. 254-259, 5 s. ISBN 978-80-7392-052-4. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická praxe. Brno: MSD s.r.o., 2005. 128 s. Empirické studie, svazek 1. ISBN 80-86633-30-6. info
 • Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů : sborník z mezinárodního pracovního semináře konaného dne 9. prosince 2005 na Pedagogické fakultě MU v Brně. Edited by Tomáš Janík - Jiří Havel. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 239 s. ISBN 8021038845. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Oborové didaktiky a pedagogická praxe. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu (CD ROM). Brno: MU, 2004. s. 1-3. ISBN 80-210-3474-2. info
 • ČAPEK, Robert. Pedagogická praxe pro studenty :(alternativní vyučovací hodiny teoreticky i prakticky). 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. 107 s. ISBN 80-7041-808-7. info
Výukové metody
Seminární prezentace, skupinová diskuse.
Metody hodnocení
Ústní zkouška - 2 otázky propojení teorie a praxe. Hodnotí se obsahová i jazyková správnost. Posouzení vedení portfolia. Součástí hodnocení je prezentace a mikrovýstup.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Kontaktní výuka je založena na prezentacích studentů a skupinové diskusi o výukové praxi a teoretických a praktických východiscích použitých metod a hodnocení žáků.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/RJ2MP_DIS4