JPNB33 Četba japonské beletrie v originále

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Zuzana Rozwalka (přednášející)
Garance
Mgr. Ivan Rumánek, PhD. et PhD
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
JPN224 Četba japonských textů I && JPN221 Japonský jazyk IV - výklad
Absolvování předmětů JPN224 Četba japonských textů I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen především na prohloubení schopnosti studentů orientovat se ve složitějším beletristickém textu a takový text překládat. Studenti si osvojí si přístupy k překladu různých beletristických žánrů a výrazně obohatí slovní zásobu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen samostatně číst a interpretovat jednodušší beletristický text, všímat si specifik stylu jednotlivých autorů, a v neposlední řadě mu kurz zprostředkuje kontakt s živou japonštinou (pozor - ne však výhradně hovorovou) jako protiklad k japonštině, se kterou se setkávají ve studijních materiálech, a která je podřízena probíraným gramatickým jevům.
Osnova
  • 1. Úvod do předmětu 2.-5. Krátké povídky - překladová cvičení 6. Prezentace překladů 7. 12. překladová cvičení
Literatura
    doporučená literatura
  • Emerich, M.: Read Real Japanese - Essays. Tokyo 2008.
  • Emerich, M.: Read Real Japanese - Fiction. Tokyo 2008.
Výukové metody
Vyučování bude probíhat dvojí formou - společnou prací nad neznámým textem - povídkou od současného japonského autora a domácí prací nad překladem.Kopie textu budou dostávat studenti prostřednictvím ISU v průběhu semestru.
Metody hodnocení
Povinnost 70% úspěšnosti u písemné testy na znaky na začátku každé hodiny, vypracování 1 souboru slovíček a vypracování zadanách překladových úloh. Předmět je hodnocen na základě plnění povinností v průběhu semestru a nemá závěrečnou zkoušku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Opakovaný zápis je možný pouze se souhlasem vyučující.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.