KRBcZk Státní závěrečná zkouška bakalářská

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Juraj Franek, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
KRPZk Postupová zkouška
Ke státní bakalářské zkoušce se smí přihlásit student, který a) získal předepsané kredity ze svého oboru, b) splnil podmínky společného základu studia na FF MU, c) zvládl penzum povinné četby. Ke zkoušce smí student přistoupit nejdříve po 6. semestru studia, nepozději po 8. semestru studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Státní bakalářská zkouška se skládá z písemné a ústní části, přičemž k oběma částem přistupuje student v témže zkušebním období. Zkouška začíná písemnou částí. Termíny souborných zkoušek (zpravidla dva v každém zkušebním období) vyhlašuje vedoucí ústavu a zveřejní je na úřední vývěsce tak, aby se zájemci mohli přihlásit.
Osnova
  • Náplň zkoušky tvoří: a) důkladná znalost attické normativní mluvnice; b) důkladná znalost vývojových rysů řecké literatury a informovanost o jejích souvislostech s hlavními vývojovými stadii římské literatury; c) všeobecná informovanost o místu věd o antickém starověku v komplexu společenských věd, o jejich dílčích disciplínách a vědecké metodologii; d) důkladná sčetlost v autorech předepsané povinné četby.
Literatura
  • NIEDERLE, Jindřich, Václav NIEDERLE a Ladislav VARCL. Mluvnice jazyka řeckého. Ve Vyšehradu 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1998. 288 s. ISBN 8070212837. info
  • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. L. Canfora, Dějiny řecké literatury. přeložil kolektiv autorů pod vedením D. Bartoňkové (přeložila cca 300 stran). Praha: Koniasch Latin Press, 2001. 893 s. info
  • další literatura je podrobně vypsána u jednotlivých povinných předmětů, jejichž úspěšné absolvování je k této zkoušce požadováno
Výukové metody
Zkouška písemná a ústní. Zkouška před komisí.
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/KRBcZk