LJ208 Samostatná četba (Sallustius)

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
LJ204 Seminář k četbě (Cicero) || NOW ( LJ204 Seminář k četbě (Cicero) ) && (! LJBcAZkc Četba Sallustia )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je ověřit, zda jsou studenti schopni samostatně porozumět klasickému textu, konkrétně dílu Catilinae coniuratio od C. Sallustia Crispa.
Výstupy z učení
Studenti jsou schopni porozumět, přeložit do češtiny a komentovat dílo Catilinae coniuratio od C. Sallustia Crispa z jazykového hlediska a z hlediska dobového kontextu.
Osnova
 • Četba a překlad díla Catilinae coniuratio.
 • Práce se slovníky, komentáři a gramatikami.
 • Archaické prvky Sallustiova jazyka.
 • Syntaktická analýza textu.
 • Povědomí o historických souvislostech díla.
Literatura
  povinná literatura
 • CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Translated by Dagmar Bartoňková. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2003. 790 s. ISBN 8085917874. info
 • SALLUSTIUS, Gaius Crispus. La Congiura di Catilina. Edited by Giancarlo Pontiggia. Milano: Oscar Mondadori, 1992. xxiii, 150. ISBN 8804361662. info
 • SALLUSTIUS CRISPUS, Gaius. C. Sallusti Crispi De conjuratione Catilinae, De bello Jugurthino : De bello Jugurtino (Variant.) : De conjuratione Catilinae (Variant.). Edited by R. Lallier. Paris: Hachette, 1917. info
  doporučená literatura
 • Sallust, the conspiracy of Catiline : a companion to the Penguin translation of S.A. Handford. Edited by Gaius Crispus Sallustius - Patrick McGushin. 1st pub. London: Bristol Classical Press, 1987. 123 s. ISBN 0862922674. info
 • SALLUSTIUS CRISPUS, Gaius. Katilinovo spiknutí ; Válka s Jugurthou : Válka s Jugurthou (Přít.). Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1962. info
  neurčeno
 • SALLUSTIUS CRISPUS, Gaius. Krieg und Revolution : Der Krieg mit Jugurtha (Obsaž.) : Die Verschwörung des Catilina (Obsaž.). Translated by Georg Dorminger. München: Wilhelm Goldmann, 1958. 144 s. info
Výukové metody
Předmět se nevyučuje. Samostatná četba Sallustiova díla Catilinae Coniuratio, používání slovníku a dalších pomůcek, v případě potřeby konzultace s vyučujícím.
Metody hodnocení
Znalost textu se dokládá překladem vybraných pasáží z latiny do češtiny a jejich jazykovým a věcným komentářem. Zkoušení je ústní, studenti mají čas na přípravu překladu. Zkoušení probíhá během zkouškového období i během semestru (v takovém případě je nutné se domluvit osobně nebo e-mailem).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.