JPN221 Japonský jazyk IV - výklad systému

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D.
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
JPN211 Japonský jazyk III - výklad && JPN213 Japonské písmo III
Předpokladem pro zápis do kurzu je úspěšné zvládnutí kurzu JPN211 Japonský jazyk III. a JPN213 Japonské písmo III.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo japanistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student dále rozvíjí svoje znalosti složitějších gramatických struktur a jejich užívání s ohledem na sociopragmatické faktory; prohlubuje si znalosti systému zdvořilé japonštiny (keigo), obohacuje svoje znalosti lexika, především příslovcí a spojek, seznamuje se s některými specifiky neformálního hovorového jazyka.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu je student schopen:
- jednoduše popsat systém japonské gramatiky
- vést středně pokročilé interakce v japonštiěn
- používat zdvořilostní systém japonštiny
- číst a interpretovat středně pokročilé texty v japonštině
Osnova
 • 1. Opakování doposud probrané látky
 • 2. Přívlastkové věty
 • 3. Konstrukce se –só da/desu
 • 4. Kondicionál
 • 5. Slovesný aspekt
 • 6. Slovesa uctivosti (sonkeigo)
 • 7. Slovesa skromnosti (kendžógo)
 • 8. Vnořené otázky
 • 9. Pasivum
 • 10. Kauzativum
 • 11. Rozkaz
 • 12. Shrnutí probrané gramatiky
Literatura
 • BANNO, Eri. Genki : an integrated course in elementary Japanese. 1st ed. Tokyo: Japan Times, 2000. 136 s. ISBN 4789010015. info
 • A Course in Modern Japanese. Staff of the Japanese Section, Center for Linguistic & Cultural Research, University of Nagoya. Nagoya, The University of Nagoya Press, 1983. 305 s.
 • Bunka chūkyū nihongo I. Bunka institute of Language. Tokyo, Bonjinsha, 1994
 • WATANABE, Minoru. O podstatě japonského jazyka. Translated by Zdeňka Švarcová. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2000. 228 stran. ISBN 9788024600581. info
Výukové metody
Přednáška dle výukových materiálů, přičemž je důraz kladen na základní syntaktické struktury a sociopragmatická specifika japonštiny. Student je současně seznamován se základní lingvistickou terminologií japonštiny. Doplňkový výklad je podáván písemně. Součástí výkladu jsou krátké referáty studentů na předem zadané téma.
Metody hodnocení
Kurs je ukončen písemnou zkouškou, která má za cíl ověřit především míru osvojení probraných gramatických konstrukcí. Požadavky pro úspěšné ukončení kurzu jsou:
a) aktivní prezence na hodinách v rozsahu minimálně 70 %; aktivni prezence je ověřována formou průběžných testů, jejichž obsahem je učivo kurzu JPN211
b) vypracování referátu na zadané téma
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Do záverečného hodnocení budu započítavány i průběžné testy.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/JPN221