MUBKO_008 The Special Topics of Museology II.

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0 4 bloky po 2 hodinách + e-learning 8 hodin. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lucie Jagošová, DiS. (přednášející)
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Mrázová (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucia Miškolciová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The course provides the new point of view to current trends in the field of museology via a special lectures of the Czech and foreign specialists.
Výstupy z učení
- to characterize actual topics and trends of world museology,
- to know key representatives of museology and their scientific specialisation,
- apply language competencies and knowledge of museological terminology esp. in English
Osnova
  • The syllabus of the lectures is a conditional by the invited specialists.
Literatura
  • Literatura bude poskytnuta studentům na základě jednotlivých témat přednášek.
Výukové metody
Lectures require homework preparation in reading the assigned study literature.
Metody hodnocení
On the basis of active attendace during the lecutures.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Odborné přednášky jsou spolupořádány katedrou UNESCO pro muzeologii.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.