SOCd0105 Seminář k disertační práci II

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 25 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Dr. Werner Binder (přednášející)
doc. Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (přednášející)
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! SOC920b Seminář k disertační práci II && ! NOW ( SOC920b Seminář k disertační práci II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednesení částí analýzy, dosažených výsledků nebo teoretických východisek a kritická vzájemná rozprava o dílčích částech disertačních prací s kolegy/kolegyněmi. Student/ka dostane zpětnou vazbu od vyučujícího a svých kolegů/kolegyň.
Výstupy z učení
Student je po absolvování vzdělávací jednotky schopen argumentovat, oponovat, diskutovat.
Osnova
  • Předmět se zapisuje dvakrát v průběhu druhého či dalších ročníků studia ( SOCd0104 a SOCd0105). Studenti/studentky prezentují samostatně kapitoly svých disertací a/nebo výzkumné stati založené na dizertačním výzkumu. Jejich texty a vystoupení jsou předmětem skupinové diskuse (aktivní účast na ní je dalším požadavkem kurzu). Termíny sektání určuje vyučující na začátku semestru. V závislosti od počtu zapsaných studentů je určen i počet setkání (obvykle jde o 3 setkání za semestr).
Literatura
  • Studenti/studentky pracují s vlastními texty, částmi budoucí disertace
  • Students work with their own dissertation chapters/ papers
  • VAN MAANEN, John. Tales of the field : on writing ethnography. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, 2011. xx, 216. ISBN 9780226849645. info
  • BECKER, HOWARD S. Telling about Society. Chicago: University of Chicago Press, 2007. info
  • BECKER, Howard S. a Pamela RICHARDS. Writing for social scientists : how to start and finish your thesis, book, or article. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, 2007. xiv, 197. ISBN 9780226041322. info
  • BECKER, Howard S. Tricks of the trade : how to think about your research while you're doing it. Chicago: University of Chicago Press, 1998. xi, 232 s. ISBN 0-226-04123-9. info
  • What is a case? : exploring the foundations of social inquiry. Edited by Charles C. Ragin - Howard S. Becker. New York, NY, USA: Cambridge University Press, 1992. viii, 242. ISBN 9780521421881. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou prezentací částí disertace a následnou diskusí. Semináře probíhají v českém, ale i anglickém jazyce v závislosti na složení skupiny studujících v kurzu.
Metody hodnocení
Studenti jsou hodnoceni na základě účasti na seminářích, aktivní diskusi a prezentaci části disertace. Předmět je ukončen kolokviem za prezentaci části disertace (výzkumné otázky, osnova práce, draft teoretické kapitoly disertační práce a dosažené poznatky) nebo jiného připravovaného textu (draft statě atd.).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.