IVp125 Podpora dospělých osob se smyslovým postižením

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
IVp125/01: každý lichý čtvrtek 15:00–18:50 učebna 34, M. Vrubel
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s cílovou skupinou osob se smyslovým postižením a rehabilitačními postupy práce s touto skupinou.
Výstupy z učení
Student se orientuje v příčinách vzniku a rozvoje smyslového postižení;
bude znát možnosti rehabilitace osob se smyslovým postižením;
je schopen kontaktovat klienta s organizacemi sociální rehabilitace;
umí správně komunikovat s osobami se smyslovým postižením, odborně je provázet, doporučit vhodnou kompenzační pomůcku a kontrolovat práci s ní;
je schopen provádět reedukaci zraku a rozvoj kompenzačních mechanismů.
Osnova
 • Vymezení smyslového postižení se zaměřením na nejčastější příčiny zrakového a sluchového postižení.
 • Vliv smyslového postižení na kvalitu života dospělých a seniorů.
 • Vliv smyslového postižení na osobnost člověka. Postižení jako náročná životní situace. Akceptace postižení.
 • Rehabilitace osob se smyslovým postižením (sociální, pracovní, zraková).
 • Reedukace zraku, zraková terapie, terapie nedoslýchavosti.
 • Poradenství a intervence u dospělých a seniorů se smyslovým postižením.
 • Speciální pomůcky pro osoby se smyslovým postižením a jejich využití.
 • Zásady správné komunikace s osobami se smyslovým postižením, komunikační systémy.
 • Základy českého znakového jazyka, zvětšený černotisk, čtení a psaní Braillova písma.
 • Zásady bezpečného provázení dospělých a seniorů s těžkým zrakovým postižením.
 • Samostatný pohyb a orientace v prostoru osob slabozrakých a nevidomých. Identifikace a odstraňování bariér.
Literatura
  povinná literatura
 • PANČOCHA, Karel, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 272 s. ISBN 978-80-210-6306-8. info
 • VRUBEL, Martin. Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 s. ISBN 978-80-210-8022-5. info
  doporučená literatura
 • HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení - úvod do surdopedie. Praha. Praha: Portál, 2012. 159 s. 376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob. ISBN 978-80-262-0084-0. info
 • WIENER, Pavel. Prostorová orientace zrakově postižených. 3., upr. vyd. Praha: [Institut rehabilitace zrakově postižených UK FHS], 2006. 168 s. ISBN 8023967754. info
Výukové metody
workshop
Metody hodnocení
Ústní zkouška, testování naučených dovedností
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.