SPk109 Sociologie pro speciální pedagogy

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/.5. 6 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Zuzana Szabó Lenhartová (přednášející)
Garance
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh
So 17. 10. 14:00–16:50 učebna 35, So 12. 12. 15:00–17:50 učebna 50
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci předmětu bude student vybaven informacemi z oblastí: dějiny sociologie, sociální dimenze postižení, sociální intervence ve speciální pedagogice, problematika rodiny, sociologie medicíny, sociální práce, specifika postmoderní společnosti.
Výstupy z učení
• student má znát základní poznatky z oboru sociologie
• zná různá témata, kterým se věnuje soudobé historické bádání.
Osnova
 • Vymezení sociologie jako vědní disciplíny Dějiny sociologie Oborové sociologické disciplíny Rodina - vznik, vývoj, funkce Sociální práce Jedinec s postižením v sociálním kontextu
Literatura
  povinná literatura
 • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. In Úvod do sociologie. Praha: SLON, 1995. ISBN 80-85850-06-0. info
  doporučená literatura
 • MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. info
 • KŘÍŽOVÁ, Eva. Proměny lékařské profese z pohledu sociologie. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 142 s. ISBN 8086429571. info
 • KELLER, Jan. Dějiny klasické sociologie. Vyd. 2. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 529 s. ISBN 9788086429526. info
 • GOFFMAN, Erving. Stigma :poznámky k problému zvládání narušené identity. Translated by Tomáš Prášek. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 167 s. ISBN 80-86429-21-0. info
 • KELLER, Jan. Dvanáct omylů sociologie. In Dvanáct omylů sociologie. Praha: SLON, 1995. ISBN 80-85850-09-5. info
 • GOFFMAN, Erving. Asylums : essays on the social situation of mental patients and other inmates [Goffman, 1961]. 1st ed. Grden City: Anchor books, 1961. 385 s. info
Výukové metody
přednáška, diskuse
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemným testem (65% správných odpovědí minimum, uzavřené otázky).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.