RJ1007 Praktická fonetika ruštiny 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ1007/Kombi01: Pá 5. 3. 14:00–15:50 učebna 7, Pá 19. 3. 14:00–15:50 učebna 7, Pá 9. 4. 14:00–15:50 učebna 7, Pá 7. 5. 14:00–15:50 učebna 7, A. Sokolova
RJ1007/Prez01: Čt 16:00–16:50 učebna 65, A. Sokolova
RJ1007/Prez02: St 16:00–16:50 Ruské centrum, A. Sokolova
Předpoklady
Znalost pravidel transkripce ruských slov, znalost ruského fonetického systému.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení znalostí studentů o fonetickém systému ruštiny. Práce v hodinách se zaměřuje na nácvik správné výslovnosti, vysvětlení a odstraňování chyb spojených se špatnou výslovností jak jednotlivých hlásek, tak i slov. Pozornost se věnuje také správnému postupu při artikulaci ruských hlásek ve srovnání s artikulací českých hlásek. Náležitá pozornost se věnuje výslovnosti slov cizího původu v ruštině a práci se speciálními slovníky (ortoepickými slovníky ruského jazyka).
Výstupy z učení
Studenti:
- mají přehled o fonetickém systému ruštiny,
- znají rozdíly mezi českými a ruskými hláskami (akustické a artikulační),
- umí správně vyslovovat všechny ruské hlásky,
- ovládají fonetickou transkripci,
- rozumí základním fonetickým termínům a umí je vysvětlit na konkrétních příkladech.
Osnova
 • 1.-2. Nácvik výslovnosti ruských párových měkkých souhlásek.
 • 3.-4. Nácvik výslovnosti ruských nepárových tvrdých a nepárových měkkých souhlásek.
 • 5.-6. Výslovnost slov cizího původu, vliv cizích jazyků na ruskou výslovnost přejatých slov.
 • 7. Víceslabičná ruská slova, přízvuk hlavní a vedlejší.
 • 8.-9. Chyby českých rodilých mluvčích ve výslovnosti ruských slov. Analýza chyb. Práce s chybou.
 • 10. Práce se speciálními slovníky ruského jazyka – slovníky ortoepické, slovníky ruského přízvuku.
 • 11.-12. Intonace ruštiny v porovnání s češtinou.
Literatura
  doporučená literatura
 • VERBICKAJA, Ludmila Alexejevna. Davajtě govoriť praviľno!: Trudnosti sovremennogo russkogo proiznošenija i udarenija: kratkij slovar-spravočnik. 6-e izd., ster. Sankt-Petěrburg: Filologičeskij fakuľtet SPbGU; Moskva: Izdateľskij centr «Akaděmija», 2008.
 • LJUBIMOVA, Nina Aleksandrovna. Lingvističeskije osnovy obučenija artukuljacii russkich zvukov: postanovka i korrekcija. Moskva: Russkij jazyk. Kursy, 2011. 240 s. ISBN 978-588-3372-499.
 • KASATKIN, Leonid Leonidovič a kol. Kratkij spravočnik po sovremennomu russkomu jazyku. 4-e izd., ispravlennoje. Moskva: AST-PRESS, 2010. 397 s. ISBN 978-5-462-1006-4.
 • Orfoepičeskij slovarʼ russkogo jazyka: Proiznošenije, udarenije, grammatičeskije formy. Pod red. R. I. Avanesova. 8-e izd., ispr. i dop. Moskva: Russkij jazyk, 2000.
 • ODINCOVA, Irina Vladimirovna. Russkij jazyk kak inostrannyj. Zvuki, ritmika, intonacija. Moskva: Flinta, 2014. 367 s. ISBN 5-89349-383-4.
 • KONEČNÝ, Jakub. Praktická fonetika ruského jazyka pro budoucí učitele. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015. 169 stran. ISBN 9788072908356. info
 • KASATKIN, Leonid Leonidovič. Sovremennyj russkij jazyk : fonetika. Moskva: Akademia, 2006. 250 s. ISBN 5769524677. info
Výukové metody
Praktické semináře.
Metody hodnocení
Kolokvium spočívá ve správném přečtení předloženého ruského textu. Správným přečtením se rozumí dodržování současných výslovnostních norem ruštiny, např. rozlišení tvrdých a měkkých souhlásek, přízvučných a nepřízvučných samohlásek.
Během semestru každý student vypracuje projekt věnovaný výslovnosti ruských hlásek (1-2 hlásky dle vlastního výběru) a představí ho v semináři.
Pro připuštění ke kolokviu je nutná docházka (absence musí být řádně omluveny), vypracování projektu (viz výše) a plnění domácích úkolů.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Jako další materiály ke studiu můžete využívat online kurz Praktičeskije upražněnija po fonetike russkogo jazyka obsahující mj. nahrávky:
https://is.muni.cz/do/ped/kat/KRus/fonetika/index.html

Interaktivní schémata tvoření ruských hlásek jsou k dispozici v učebnici dr. Konečného:
https://publi.cz/books/463/index.html#cover
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/RJ1007