bp1863 Fyzikální terapie I

Fakulta sportovních studií
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Klára Šoltés Mertová (přednášející)
Mgr. Bc. Michaela Žváčková (přednášející)
Bc. Eva Dolejší (pomocník)
doc. Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Petr Pospíšil, Ph.D.
Katedra podpory zdraví – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví – Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Út 10:00–11:40 Virtuální místnost
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům základní znalosti z oboru fyzikální terapie a její využití v prevenci, diagnostice a terapii pohybového aparátu s vazbou na všechny složky lidské existence jako součást komprehenzivní rehabilitace.
V tomto semestru se student seznamuje s obecnými principy jednotlivých oblastí fyzikální terapie, fyziologickou i patofyziologickou odezvou organizmu na jejich aplikaci a s mechanoterapií a jejími možnostmi.
Tento teoretický předmět jde ruku v ruce s prakticky zaměřenou Aplikovanou fyzikální terapií I. Předměty se vzájemně doplňují, a proto je důležitá vazba mezi nimi.
Osnova
 • Úvod do mechanoterapie. Teorie klasické masáže (charakteristika, skupiny hmatů, postavení mezi ostatními typy masáží – klasická, sportovní, reflexní, periostová, derivační aj., mechanizmus účinku, kontra/indikace aj.).
 • Teorie sportovní masáže (charakteristika, typy, ovlivnění psychiky, technika, kontra/indikace aj.). Manuální x přístrojová lymfodrenáž (charakteristika, rozdíly). Ostatní druhy masáží.
 • Historie a vymezení oboru Fyzikální terapie (jeho náplň, dělení dle druhu energie). Terminologie.
 • Obecné a speciální kontraindikace. Obecná pravidla pro aplikaci fyzikální terapie včetně bezpečnostních aspektů, předpis fyzikální terapie „lege artis“.
 • Účinky fyzikální terapie. Problematika bolesti. Analgetický účinek. Nejpoužívanější teorie bolesti. Terminologie.
 • Disperzní účinek. Myorelaxační a myostimulační účinek.
 • Antiedematózní účinek a další. Obecné indikace fyzikální terapie z hlediska účinku a stadia. Účinky přímé x nepřímé (reflexní). Etáže řízení pohybu a možnosti vstupu na jednotlivé hladiny.
 • Mechanoterapie (vysvětlení pojmu), charakteristika jednotlivých metod mechanoterapie (palpace, masáž, polohování, trakce,VKT, pasivní pohyby, techniky měkkých tkání, manipulační léčba, ultrasonoterapie aj.).
 • Mechanoterapie – ultrasonoterapie, rázová vlna včetně metodiky její aplikace, terapeutického efektu, kontra/indikací.
 • Způsoby tepelné výměny, fyziologické termoregulační mechanizmy, mal/adaptace organizmu na teplo/chlad.
 • Termoterapie - Metodiky „otužování“ vč. fyziologických účinků různých typů saunování, zimního plavání aj. včetně terapeutického efektu, indikací a kontraindikací.
 • Prostředky termoterapie (parafín, fango, peloidy, diatermie, IČ terapie, kryoterapie, celotělová kryoterapie aj.) včetně metodiky její aplikace, terapeutického efektu, kontra/indikací.
 • Reflexní masáž (charakteristika, jednotlivé techniky – srovnání, mechanizmus účinku, základní sestavy, názvy hmatů)
Literatura
  povinná literatura
 • PODĚBRADSKÝ, Jiří a Radana JESENICKÁ. Fyzikální terapie : manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009, 200 s. ISBN 9788024728995. info
 • PODĚBRADSKÝ, Jiří a Ivan VAŘEKA. Fyzikální terapie. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998, 264 s. ISBN 8071696617. info
 • ŽALOUDEK, Karel. Masáž : příručka pro střední zdravotnické pracovníky. Vyd. 1. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1965, 270 s. info
  doporučená literatura
 • CAPKO, Ján. Základy fyziatrické léčby. 1. vyd. Praha: Grada, 1998, 394 s. ISBN 8071693413. info
 • PAVLŮ, Dagmar a Josef KVAPILÍK. Základy masáže. Vyd. 1. Praha: Scientia Medica, 1994, 205 s. ISBN 80-85526-11-5. info
Výukové metody
Frontální typ výuky s diskuzí

Metody hodnocení
Úspěšné absolvování závěrečného písemného testu.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/fyzikalni-terapie-1/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
E-learningová podpora výuky předmětu Fyzikální terapie I je pouze doplňujícím materiálem k prezenční formě výuky.
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

V čem spočívá inovace: Student bude mít možnost být v kontaktu s vyučujícím on-line a samostudiu se bude moci věnovat v čase, kdy to jemu vyhovuje. Bude moci tedy přizpůsobit svůj čas praxi, která bývá velmi často na směny a na každém pracovišti jinak. V průběhu samostudia se seznámí s databázemi pro vyhledávání odborných českých i cizojazyčných článků a studií a naučí se dle vlastního úsudku hodnotit jejich věrohodnost.
Výukový materiál (forma, název, rozsah): E-learningový kurz Fyzikální terapie zahrnující textové podklady a obrazové materiály v rozsahu 19 fotek
Kategorie e-learningu: 2

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2020/bp1863