TIM_B_023 Videology. Umění pohyblivých obrazů I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Pavlína Míčová (přednášející), doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (zástupce)
Garance
Mgr. Pavlína Míčová
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 16. 10. 10:00–12:40 N21, 14:00–18:40 N21, Pá 13. 11. 10:00–12:40 N21, 14:00–18:40 N21, Pá 27. 11. 10:00–12:40 N21, 14:00–18:40 N21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška představí, jak se definují jednotlivé proudy, komunity, skupiny, manifesty a estetika v umění pohyblivého obrazu a umění videa v průběhu šedesátých let až do současnosti. Budeme rozebírat mediální specifika jak po stránce technologické, tak i estetické. Vycházet budeme z eseje On the Philosophy of VT and VTR z roku 1974, kde autor Peter Weibel předkládá pět formálních atributů videa vzájemně velmi úzce propojených, na základě, kterých mohou být vytvářeny nové spojitosti a díla: a) syntetika (synthetics); b) transformovatelnost (transformation); c) odkaz na sebe (self reference); d) reálný čas (instant time); e) krabice (box).
K demonstrování této části přednášky poslouží výběr ze zahraničních retrospektivních kurátorských kolekcí videí. Shromážděná díla prezentují rozmanitost umělecké tvorby, a to v širokém spektru od hravých formálních experimentů s obrazem a zvukem, přes díla využívající pionýrské technologické postupy či remixující různorodý nalezený materiál až k videím, která vznikla záznamem pokusů analogických těm vědeckým, jež vynikají zejména touhou překračovat meze známých technologií.
Druhá část přednášky představí práce generačně blízkých českých či slovenských tvůrců. Prezentovat a analyzovat budeme audiovizuální díla vybraných výrazných autorů z oborů nových médií a animace na vysokých uměleckých školách (AVU, FaVU VUT, FAMU, VŠUP a dalších). Studenti by se tak měli, a to na základě úvodního historického exkurzu do problematiky audiovizuálního umění, seznámit se současnými tendencemi (tematickými i technologickými).
Nedílnou součástí přednášky bude prezentace početného množství samotných videí a audiovizuálních děl a představení jednotlivých tvůrčích osobností.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních period videoartu;
- určit a popsat současné domácí a zahraniční audiovizuální trendy v oblasti galerijních filmů;
- provést formální a obsahovou analýzu díla se zaměřením na pojmenování jazyka konkrétního uměleckého díla;
- analyzovat vztah experimentálních filmů a umění pohyblivých obrazů;
- analyzovat rozdílnost divácké recepce filmového díla a umění pohyblivých obrazů.
Osnova
 • - Počátky videoartu.
 • - První umělecké skupiny ve videoartu.
 • - Specifika videoartu.
 • - Témata a umělecké proudy ve videoartu.
 • - Video performance, aktivistická a komunitní videa.
 • - Technologie, formální postupy, experimenty s obrazem a zvukem.
 • - Prezentace a instalace videoartu.
 • - Divácká percepce a recepce videoartu.
 • - Současné tendence v umění pohyblivého obrazu.
Literatura
  povinná literatura
 • FRIELING, R. VT ≠ TV – The Beginnings of Video Art. In Medien Kunst Interaktion, Die 80er und 90er Jahre in deutschland/Media Art Interaction, the 1980s and 1990s in Germany. ed. Daniels, D., Frieling, R. Wienna, New York: Springler, 1997.
 • SCHNEIDER, I., KOROT B. Video Art: An Anthology. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1976.
 • GREEN, V. Vertical Hold: A History of Women's Video Art. In Feedback: The Video Data Bank Catalog of Video Art and Artist Interviews. ed. Horsfield, K., Hilderbrand L. Philadelphia, PA: Temple University Press, 2006.
 • ACCONCI, V. 10 Point Plan for Video. In Video Art. ed. Korot B., Schneider, I. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1976.
 • SHAMBERG, M. Guerilla Television. New York: Raindance, 1971.
 • HANLEY, J., WOOSTER A-S. The First Generation: Women and Video, 1970-75. New York: Independent Curators Inc, 1993.
 • ENZENSBERGER. H. M. Constituents of a theory of the media. In Video Culture. ed. John G. Hanhardt. Rochester, N. Y: Visual Studies Workshop Press, 1990.
 • SPIELMANN, Y. Video: The Reflexive Medium. Cambridge, Mass: MIT Press, 2008.
 • STURKEN, M. Steina and Woody Vasulka: Machine Media. San Francisco: San Francisco Museum of Modern Art, 1996.
 • SERRA, R. Writings, Interviews. Chicago: University of Chicago Press, 1994.
 • BOYLE, D. A Brief History of American Documentary Video. In Illuminating video: An essential guide to video art. ed. Doug Hall and Sally Jo Fifer. New York: Aperture, 1990.
 • PAIK, N. J., ROSEBUSH, J. Nam June Paik: Videa 'n' Videology, 1959-1973. Syracuse, N. Y: Everson Museum of Art, 1974.
 • DOWNEY, J., GONZÁLEZ, J. Juan Downey: El Ojo Pensante. Santiago, Chile: Fundación Telefónica, 2010.
 • HILL, Ch., HORSFIELD, K., TROY, M., & BOYLE, D. Rewind: Video Art and Alternative Media in the United States, 1968-1980. Chicago, Ill: Video Data Bank, 1996.
 • STURKEN, M. Paradox in the Evolution of an Art From: Great Expectations and the Making of a History. In Illuminating video: An essential guide to video art. ed. Doug Hall and Sally Jo Fifer. New York: Aperture, 1990.
 • ELWES, Ch. Video art: a guided tour. London: I. B. Tauris, 2005.
 • MARSH, K. Independent video. New York, 1973. 49 MEIGH-ANDREWS, Ch. A History of Video Art: The Development of Form and Function. Oxford: Berg, 2006.
 • ROSS, D. Truth and Consequences: American Television and Video Art. In Video Culture. ed. John G. Hanhardt. Rochester, N. Y: Visual Studies Workshop Press, 1990.
 • DREW, J. The collective camcorder in art and activism. In Collectivism After Modernism: The Art of Social Imagination After 1945. ed. Stimson, B., Gregory, S. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2007.
 • JONAS J. Panel Remarks. In New Television: A Public/private Art. ed. Davis, D., Simmons, A. Cambridge, Mass: MIT, 1977.
 • HANHARDT, J. G. Dé-collage/Collage: Notes Toward a Reexamination of the Origins of Video Art. In Illuminating video: An essential guide to video art. ed. Doug Hall and Sally Jo Fifer. New York: Aperture, 1990.
 • KROLØKKE, Ch., SØRENSEN, A. S. Gender Communication Theories & Analyses: From Silence to Performance. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications, 2006.
 • GRAHAM, D. Video, Architecture, Television: Writings on Video and Video Works, 1970-1978. Halifax, N. S: Press of the Nova Scotia College of Art & Design, 1979.
 • RUSH, M. Video Art. London: Thames & Hudson, 2003.
Výukové metody
Přehledová přednáška s komentářem vybraných audiovizuálních děl.
Metody hodnocení
Písemný test, aktivní účast ve výuce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.