F5351 Základy molekulární biofyziky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/1/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. Dr. Jiří Kozelka, PhD. (přednášející)
doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD. (přednášející)
prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc. (přednášející)
doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 9:00–10:50 Kontaktujte učitele
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
F5351/01: Út 11:00–11:50 Kontaktujte učitele
Předpoklady
F1190 Úvod do biofyziky
Úspěšné absolvování kurzu F1190
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tato přednáška zprostředkuje studentům vědomosti o struktuře a funkci biopolymerů. Jelikož vlastnosti biopolymerů jsou úzce spjaty se silami, kterými na sebe působí jejich molekuly, je zvláštní pozornost věnována fyzikální podstatě mezimolekulárních sil.
Důraz je kladem na vztah fyzikálních a chemických vlastností biomolekul k jejich struktuře.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu studenti budou schopni: - popsat a vysvětlit podstatu mezimolekulárních sil - odvodit ze struktury zadané biomolekuly její základní fyzikální a chemické vlastnosti.
Osnova
 • Úvod do molekulární biofyziky
 • Mezimolekulární síly
 • Nukleové kyseliny
 • Proteiny
 • Sacharidy
 • Lipidy
 • Molekulární biofyzika biomembrán
 • Fotosyntéza
 • Vybrané metaloproteiny: struktura a funkce
Literatura
 • VOET, Donald, Judith G. VOET a Charlotte W. PRATT. Fundamentals of biochemistry : life at the molecular level. 3rd ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2008. xxx, 1099. ISBN 9780470129302. info
Výukové metody
Přednášky doprovázené diskusí.
Metody hodnocení
Závěrečná ústní zkouška.
Informace učitele
http://physics.muni.cz/biophys/vyuka.shtml
For all additional information, please contact kozelka.jiri@gmail.com
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.