GS201 Obhajoba diplomové práce z geologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučováno prezenčně.
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Informace učitele
Před vlastním průběhem obhajob je vhodné si vyzkoušet funkčnost vaší prezentace předem na počítači, na kterém budete prezentaci provádět. To můžete udělat buď den předem odpoledne, nebo ráno v den obhajob před obhajobami (60-30 minut před zahájením objajob). Prezentace nutno nahrát do počítače v čase 30-15 minut před zahájením obhajob. Při zahájení bude sdělen program dne a pořadí obhajob, které se může změnit oproti vypsanému pořadí vzhledem k časovým možnostem školitelů a oponentů. Na prezentaci bude stanoven limitující čas (7 min. - DP), v prezentaci je třeba uvést hlavně vlastní výsledky a vlastní přínos práce. Doporučuji vyzkoušet si prezentaci na čas, neboť nebude tolerováno překročení času. Poskytnutý čas je však nutno využít plně. Prezentace i následná diskuse jsou veřejné. Po prezentaci budou předneseny posudky a vy odpovíte na vznesené připomínky a dotazy. Následuje volná diskuse, nejprve členů komise, pak veřejnosti, při které odpovíte na položené dotazy. V odpovědích je třeba prokázat znalost řešeného tématu. Po přednesených prezentacích komise na uzavřeném zasedání práci posoudí a pak veřejně vyhlásí výsledky hodnocení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/GS201