Z0105 Rurální geografie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc. (přednášející)
Mgr. Martin Vrána (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:50 Z3,02045
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z0105/01: Čt 16:00–16:50 Z6,02006, M. Vrána
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními principy rozvoje venkova a zemědělství, zejména pak v podmínkách přechodu k tržní ekonomice , vpředvstupním období a po vstupu do EU.
Výstupy z učení
Posluchači jsou postupně seznámeni s dalekosáhlými ekonomickými a sociálními změnami ke kterým v průběhu přechodu k tržní ekonomice došlo a které významně ovlivňují rozvoj zemědělství a venkovských oblastí. Na konci tohoto kurzu budou posluchači schopni se orientovat v uvedené problematice, porozumí a dokážou vysvětlit základní termíny, budou schopni se orientovat v základních dokumentech ovlivňující rozvoj venkova.
Osnova
 • 1.Produkční strategie zemědělství a potravinářství v podmínkách tržního mechanismu 2.Koncepce agrární politiky na období po vstupem ČR do EU 3.Mimoprodukční funkce zemědělství, jejich nezastupitelný podíl na tvorbě krajiny a ŽP 4.Vývoj struktury podnikatelských subjektů v zemědělství a potravinářství 5.Sociálně ekonomické souvislosti vývoje zemědělství a potravinářství ve vesnickém sídelním prostoru 6.Vývoj zaměstnanosti v zemědělství, agrární trh práce, sociální vrstvení zem.stavu 7.Sociologie zemědělství a venkova - úvod 8.Působení urbanizace ne venkovské společenství 9.Instituce venkova, venkovská obec,venkovská a zemědělská rodina, obecní samospráva 10.Problémy českého venkova, periférní a nerozvojová území 11.Plán rozvoje zemědělství a venkova ČR na období 2000-2006 12.Programy obnovy venkova , program SAPARD. Operační program, HRDP 13.Ekologické uvědomění a chování v souvislosti s hodnotovou orientací zemědělců, principy trvale udržitelného zemědělství.
Literatura
  doporučená literatura
 • MAJEROVÁ, Věra. Sociologie venkova a zemědělství. čtvrté,přepracované 1.dotisk. Praha: ČZU v Praze PEF - CREDIT Praha, 2003. 254 s. ISBN 80-213-0651-3.
  neurčeno
 • WOODS, M. (2005): Rural Geography: processes, responses and experiences in rural restructuring. Londýn: SAGE, 330 s. ISBN 0-7619-4760-4.
 • Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020.Min.zemědělství ČR. 2013
 • Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Praha: Minosterstvo zemědělství ČR, 2007. 321 s. info
Výukové metody
Základní výukovou metodou jsou přednášky, doplněné o moderní výukové metody, jako je například e-learning. Součástí kurzu jsou i seminární práce studentů k aktuálním tématům studovaného předmětu.
Metody hodnocení
Typ výuky, přednáška a seminář, seminář je povinný Podmínkou pro vykonání zkoušky je zpracování seminární práce. Vlastní zkouška je ústní
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/Z0105