DO3RIPR02 Římské právo věcné

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
Katedra dějin státu a práva – Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vedle definice pojmu věc se předmět zaměřuje na instituty věcných práv - držbu, vlastnictví a věcná práva k věci cizí.
Výstupy z učení
Charakterizovat specifika věcných práva a jednotlivých institutů věcných práv;
Vysvětlit vývoj jednotlivých institutů ;
Analyzovat okolnosti, které měli vliv na formování podoby těchto institutů;
Osnova
  • Res
  • Possessio
  • Dominium, proprietas
  • Iura in re aliena
Literatura
  • JUSTINIÁN, Theodor MOMMSEN a Paul KRÜGER. Digesta Iustiniani Augusti. Vol. I. Berolini: Apud Weidmannos, 1868.
  • SOMMER, Otakar a Jiří SPÁČIL. Učebnice soukromého práva římského: Díl II. Právo majetkové. 2. nezměn. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011.
  • Náhradní obsah: STEIN, Peter. Roman law in European history. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
Výukové metody
K učebním metodám patří samostatné studium zadané odborné literatury a případně individuální odborné konzultace s vyučujícími.
Metody hodnocení
Řešení vybraného fragmentu a diskuse nad ním
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022.