ETBB112 Základy etnokartografie

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. (přednášející), doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (zástupce)
PhDr. Roman Malach, Ph.D. (přednášející), doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Adam Muras (přednášející)
PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz seznámí studenta se základními principy etnokartografické metody umožňující poznání a prezentaci prostorového rozložení zkoumaných kulturních jevů.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen identifikovat základní vývojové fáze etnokartografie v kontextu etnologického výzkumu v českém a evropském prostředí, bude seznámen s významnými osobnostmi a projekty (národopisné atlasy) a metodologickými postupy. Osvojí si praktické dovednosti spojené s aplikováním etnokartografické metody.
Osnova
 • 1. Úvod; základní pojmy.
 • 2. Rané vývojové fáze etnokartografie.
 • 3. Atlasové projekty v Evropě a bývalém Československu a ČR.
 • 4. Základní metody etnokartografie, způsoby získávání podkladových dat.
 • 5. Praktická část – výzkum za účelem shromáždění dat a jejich převod do etnokartogramu.
Literatura
  doporučená literatura
 • Benža, Mojmír: Kartografická metóda a slovenská etnológia. Bratislava: Vlastným nákladom, 2001.
 • Woitsch, Jiří: Etnokartografie ve 20. století: Od národních atlasů k atlasu evropskému a zpět. In: Woitsch, Jiří – Jůnová Macková, Adéla: Etnologie v zúženém prostoru. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2016, s. 183-225.
 • DRÁPALA, Daniel a Roman MALACH. Aplikování etnokartografické metody v kontextu české etnologie. Muzeológia a kultúrne dedičstvo. Bratislava: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, roč. 4, č. 1, s. 9-30. ISSN 1339-2204. info
 • DOHNAL, Martin a Josef VAŘEKA. Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska. Edited by František Bahenský - Jiří Woitsch. Vydání 1. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., 2015. 103 stran. ISBN 9788087112991. info
 • Dotazníky České národopisné společnosti. Edited by Daniel Drápala. Vyd. 1. Praha: Česká národopisná společnost, 2014. 163 s. ISBN 9788090527324. info
 • HOLUBOVÁ, Markéta. Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska. Edited by František Bahenský - Jiří Woitsch. Vyd. 1. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2009. 108 s. ISBN 9788087112304. info
 • Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska. Edited by Jiří Woitsch - František Bahenský - Ivana Ebelová. Vyd. 1. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2007. 135 s. ISBN 9788085010947. info
 • VAŘEKA, Josef. Josef Vařeka české etnologii : (výbor studií vydaných k 80. narozeninám). Edited by Marie Bahenská - Jiří Woitsch. Vyd. 1. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2007. 623 s. ISBN 9788085010985. info
Výukové metody
Přednášky, domácí cvičení, čtení, výzkumný etnokartografický projekt.
Metody hodnocení
2 semestrální projekty.
Informace učitele
Benža, Mojmír: Kartografická metóda a slovenská etnológia. Bratislava: Vlastným nákladom, 2001.
Drápala, Daniel (ed.). Dotazníky České národopisné společnosti. Praha: Česká národopisná společnost, 2014.
Drápala, Daniel – Malach, Roman: Aplikování etnokartografické metody v kontextu české etnologie. Muzeológia a kultúrne dedičstvo 4, 2016, č. 1, s. 9-30.
Kovačevičová, Soňa: Etnografický atlas Slovenska. Projekt a dotazník. Bratislava: Národopisný ústav SAV, 1970.
Kramařík, Jaroslav: Problém regionální diferenciace starších forem české lidové kultury ve světle dosavadních výsledků etnokartografických snah. In: Etnografický atlas I. Praha: ÚEF ČSAV, 1978, s. 39–125.
Kramařík, Jaroslav: O některých problémech etnokartografického studia a jejich významu pro národopisnou práci v ČSSR. Český lid 55, 1968, č. 1, s. 6–24.
Scheufler, Vladimír: Několik poznámek k národopisným atlasům. Český lid 78, 1991, č. 2, s. 129–130.
Schmoll, Friedemann: Die Vermessung der Kultur. Der "Atlas der deutschen Volkskunde" und die Deutsche Forschungsgemeinschaft 1928-1980. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2009.
Vařeka, Josef: Etnokartografická východiska k začlenění české lidové kultury do středoevropského prostoru. Český lid 83, 1996, č. 4, s. 265–274.
Woitsch, Jiří: Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska: stav a perspektivy výzkumu. Český lid 99, 2012, č. 1, s. 67–83.
Woitsch, Jiří: Etnokartografie ve 20. století: Od národních atlasů k atlasu evropskému a zpět. In: Woitsch, Jiří – Jůnová Macková, Adéla: Etnologie v zúženém prostoru. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2016, s. 183-225.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/ETBB112