ETBB113 Masová kultura

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Masová kultura seznamuje studenty s problematikou kultury, která souvisí s technickým rozvojem a globalizovaným světem. Unifikované projevy masové kultury vystupují jako protiklady tradiční lidové kultury, jsou také výrazným faktorem při její proměně či zániku.
Výstupy z učení
Na základě absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni vystihnout problematiku masové (populární) kultury na vybraných příkladech z oblasti slovesné, výtvarné či hudební kultury. Budou schopni posoudit její vliv na lidovou tradici a budou schopni identifikovat interakční momenty mezi oběma jmenovanými kulturními sférami. Studenti budou schopni popsat principy fungování masové (populární) kultury a její mechanismy, které výrazně proměnily v minulých sto letech autochtonní podobu kultury tradiční.
Osnova
 • 1. Kultura a teorie kultury.
 • 2. Masová média a jejich role.
 • 3. Slovo a slovesnost ve světle masové kultury.
 • 4. Lidová píseň vs. lidovka v tradičním repertoáru.
 • 5. Masové umění jako součást vizuální kultury.
 • 6. Amatérská tvorba a kutilství.
 • 7. Současný výtvarný folklorismus.
Literatura
  doporučená literatura
 • BARKER, Chris. Slovník kulturálních studií. Translated by Irena Reifová - Kateřina Gillárová - Michal Pospíšil. Vydání první. Praha: Portál, 2006. 206 stran. ISBN 8073670992. info
 • Od folkloru k folklorismu : slovník folklorního hnutí v Čechách. Edited by Alena Vondrušková. Vyd. 1. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2000. 171 s. ISBN 8086156354. info
 • Od folkloru k folklorismu : slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. Edited by Martina Pavlicová - Lucie Uhlíková. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997. 238 s. ISBN 8086156060. info
Výukové metody
Přednášky, čtení, diskuse.
Metody hodnocení
Písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/ETBB113