NJII_25A Určující tendence současné literatury

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jan Budňák, Ph.D. (přednášející)
Mag. phil. Johanna Lenhart, M.A. (přednášející)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (přednášející)
Erkan Osmanović, MA (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jan Trna (přednášející)
Mgr. Martina Trombiková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kristina Winkler (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 18:00–19:40 D31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu, který kombinuje přednáškovou a seminářovou organizační formu, je přiblížit studentům výrazné tendence německojazyčné literatury v období po r. 1945 (s důrazem na nejnovější literaturu po r. 2000). To se bude dít "induktivní" formou: konkrétní text (román), jehož úryvky se budou číst a diskutovat v seminářové části kurzu, poslouží jako východisko k představení širšího estetického nebo tematického proudu současné literatury.
Kurz je koncipován jako přednáškový cyklus s různými přednášejícími (Ringvorlesung). Část přednášek tvoří výstupy hostujících docentů a autorská čtení současných autorů s následnými diskusemi.
Program kurzu je každý semestr odlišný, kurz si neklade za cíl podat celkový obraz o německojazyčných literárních v období po r. 1945, který by nutně musel zůstat kurzorický. Volí spíše přístup vhodně zvolených sond a sleduje tím rozvoj literárněhistorické orientační kompetence studentů. Tu pak mohou aplikovat i na jiné aspekty/tendence daného období.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- pojmenovat a na příkladech konkretizovat výrazné tendence a proudy literatury po r. 1945,
- interpretovat kanonická i méně známá literární díla jako reprezentanty těchto proudů,
- získat orientační dovednosti v německojazyčných literárních a kulturních dějiných doby po r. 1945 (až do současnosti),
- tvořit argumentativní (komparativní) texty k vybraným aspektům současné literatury.
Osnova
  • Program kurzu se bude semestr od semestru lišit. Aktuální program bude zveřejněn před začátkem každého semestru, kdy se kurz bude realizovat.
Literatura
  • Clemens Kammler: Deutschsprachige Gegenwartsliteratur seit 1989: Zwischenbilanzen, Analysen, Vermittlungsperspektiven. Heidelberg : Synchron, 2004.
  • Wendelin Schmidt-Dengler (ed. Johann Sonnleitner): Bruchlinien II. Vorlesungen zur österreichischen Literatur 1990 bis 2008.Salzburg: Residenz, 2012.
Výukové metody
seminář, přednáška, četba, diskuse
Metody hodnocení
aktivní účast, povinná četba, protokoly, esej
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024.