NJI_05A Jazyková a překladová cvičení 2

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/6/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Julia Häußermann, M.A. (cvičící)
Mgr. Radim Herout (cvičící)
Johannes Benjamin Köck, BA, MA (cvičící)
Mag. phil. Johanna Lenhart, M.A. (cvičící)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (cvičící)
Erkan Osmanović, MA (cvičící)
Viktoria Schmidbauer, B.A. (cvičící)
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. (cvičící)
Mgr. Martina Trombiková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJI_05A/01: Po 8:00–9:40 L32, Čt 8:00–9:40 C31, Čt 12:00–13:40 G25, J. Häußermann, R. Herout
NJI_05A/02: St 8:00–9:40 L21, St 12:00–13:40 L21, St 18:00–19:40 D32, V. Schmidbauer, M. Trombiková
NJI_05A/03: Út 18:00–19:40 N43, St 10:00–11:40 C11, St 14:00–15:40 C11, J. Lenhart, A. Urválek
NJI_05A/04: Po 8:00–9:40 N43, Út 14:00–15:40 K23, St 16:00–17:40 J21; a Po 4. 4. 20:00–21:40 B2.13, J. Häußermann, S. Stanovská
Předpoklady
NJI_01A Jazyková cvičení I/1 || NJI_01 Sprachübungen und Realien I/1
Předpokládaná úroveň jazykových dovedností studenta pro úspěšné absolvování předmětu podle evropského referenčního rámce pro jazyky by měla směřovat k B2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zvýšení ústní i písemné jazykové kompetence. Cílem být schopen se naučit pojmout nejrůznější druhy textů, porozumět jim a být schopen je samostatně utvářet. Prostřednictvím těchto textů jsou prostředkovány i obsahy reálií.
V kurzu učí rodilí mluvčí i zkušení čeští vyučující. U českých vyučujících je největší důraz kladen na zprostředkování gramatických znalostí. Rodilí mluvčí se soustředí na rozšíření slovní zásoby a schopnost používat němčiny bez podvědomého překládání. Hodinová dotace je rovnoměrně rozdělena mezi české vyučující a německé, příp. rakouské lektory.
Výstupy z učení
Studující zvládnou 6 lekcí z učebnice Sicher! B2.2. Rodilí mluvčí vychází z konverzačních témat těchto lekcí a soustředí se na vybraná témata z kultury, nácvik psaní úvahových textů a na jazykově adekvátní argumentaci.
Osnova
 • Výuka vychází ze zvládnutí 6 lekcí učebnice Sicher! B2.2
 • Lektion 7: Beziehungen Familienkonstellationen. Zoë Jenny: Das Blütenstaubzimmer. Fernbeziehungen. Bikulturelle Beziehungen. Textsorte Leserbrief. Rektion der Substantive. Indirekte Rede. Generalisierende Relativsätze. Vergleichssätze.
 • Lektion 8: Ernährung. Vom Veganer bis zum Flexitarier. Kochkurse. Über regionale Gerichte berichten. Werbeslogans für Lebensmittel. Bescherdebrief. Ein Projekt zur Verbesserung des Umgang mit Lebensmitteln vorstellen. Containern. Subjektive Bedeutung des Modalverbs. Nominalisierungen von Verben. Konditonale und konzessive Zusammenhänge.
 • Lektion 9: An der Uni Studienwünsche der Abiturienten. Infobroschüre: Die Ruhr-Universität Bochum. Diskussion: Eine Uni auswählen. Wofür Studiernde Geld brauchen. Erfahrungen austrauschen. Konsekutive Zusammenhänge. Funktionsvergfüge. Wortbildung: Negation durch Vor- und Nachsilben bei Adjektiven.
 • Lektion 10: Service. Wortschatz Dienstleistungen. Schnäppchenjagd im Dinestleistungsskejtor. Einen nur einmal vorgelesenen Text, dessen Fragmente sie bekommen, reknstruieren. Alternatiben zum Passiv. Subjektlose Passivsätze (Es ist /von den Studenten/ mit Protestaktionen gedroht).
 • Lektion 11: Gesundheit. Ärzteserien im Fernsehen. Traumberuf oder Knochenjob? Als Arzt im ausland. Alternative Heilmethoden. Pflege tut gut. Modale Zusammenhänge
 • Lektion 12: Sprache und Regionen Das blaue Wunder (Sächsisch). Regionale Varianten des Detuschen. Fremdwörter. Erweitertes Partizip. Adversativsätze. Fugenelement -s- bei Nomen.
Literatura
  povinná literatura
 • Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Magdalena Matussek: Sicher! B2/2. Kurs- und Arbeitsbuch mit CD-ROM zum Arbeitsbuch, Lektion 7-12. München: Hueber, 2013. ISBN-10: 3197012070
 • HELBIG, Gerhard a Joachim BUSCHA. Übungsgrammatik Deutsch. Berlin: Langenscheidt, 2000. 379 s. ISBN 3468494947. info
  neurčeno
 • HELBIG, Gerhard a Joachim BUSCHA. Deutsche Grammatik :ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin: Langenscheidt, 2001. 654 s. ISBN 3-468-49493-9. info
Výukové metody
Pravidelné semináře s vysokým podílem cvičení. Pravidelná účast je podmínkou. Testování během semestru. Výuka je zakončena písemnou a ústní komisionální zkouškou.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen postupovou zkouškou, která se skládá ze tří částí. Písemná práce (Erörterung, gramatický test a test z šesti probraných lekcí). Jestliže student úspěšně napíše obě části, může přistoupit k ústní zkoušce u obou vyučujících. Náplní ústní zkoušky je ústní ověření znalosti probraných témat.
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Písemná zkouška: reprodukce a gramatický test; ústní komisionelní
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/NJI_05A